Zagovornik Miha Lobnik na rednem letnem srečanju evropske zveze zagovornikov načela enakosti

Zagovornik Miha Lobnik na rednem letnem srečanju evropske zveze zagovornikov načela enakosti

7. 11. 2018

Zagovornik Miha Lobnik je na redni letni skupščini evropske zveze zagovornikov načela enakosti Equinet predstavil razvoj in dejavnost slovenskega ZNE. Skupščina je potrdila strateški načrt 2019 – 2022, plan dela za leto 2019 in sprejela tri nove članice iz Gruzije, Moldavije in Španije, tako da zdaj združuje 49 članic iz 36 evropskih držav.

V uvodu Strateškega načrta zveze za obdobje 2019-2022 z naslovom Pogled naprej sta predsedujoča upravnemu odboru Tena Šimonovič Einwalter in izvršna direktorica Anne Gaspard poudarili, da bo Equinet kot močna, angažirana in inovativna mreža tudi v prihodnje krepila in nudila strokovno podporo članicam in s tem tudi načelo enakosti v Evropi. Cilj mreže je opolnomočiti nacionalne organe za enakost oziroma zagovornike načela enakosti  za varstvo pred diskriminacijo, da bodo ljudem, ki se bodo znašli v takem položaju, lahko ponudili čim bolj učinkovito pomoč in podporo.

V dobrih desetih letih od ustanovitve Equineta so pridobili ustrezna znanja številni vodje in sodelavci nacionalnih organov za enakost, strokovni sodelavci mreže pa ustvarili izjemno bogat nabor strokovne literature z različnih področij obravnavanja načela enakosti in načinu delovanja organov za enakost.

V tem obdobju je prav delovanje mreže Equinet uspešno prispevalo k nastanku in oblikovanju novih evropskih standardov za delovanje organov za enakost oziroma zagovornikov načela enakosti. Nastala sta dva izjemno pomembna dokumenta na evropski ravni. Evropska komisija je junija letos sprejela Priporočilo Komisije (EU) 2018/951 o standardih za delovanje organov za enakost, da bi zagotovila neodvisnost in učinkovitost nacionalnih institucij za enakost. Priporočilo je zakonski akt Evropske komisije in obsega minimalne standarde pri določanju mandata, opredeljevanju neodvisnosti, učinkovitosti, sredstvih in kadrih ter pristojnostih ter pri oblikovanju nacionalne strukture organov za enakost. Evropska komisija za boj proti Rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki deluje pri Svetu Evrope, pa je objavila dopolnjena Splošno priporočilo ECRI št. 2. Ta zajema standarde, ki naj jih države članice spoštujejo pri oblikovanju in podelitvi pristojnosti nacionalnim organom za enakost.

V načrtu dela mreže Equinet in njenih članic za leto 2019 je tako v ospredju promocija, podpora in nadzor pri izvajanju navedenih Priporočila Evropske komisije in Splošnega  priporočila ECRI št. 2  Sveta Evrope na nacionalni ravni po celotni Evropi.

V okviru letne skupščine so potekale okrogle mize in delavnice o položaju nacionalnih organov za enakost, zlasti glede priporočil EK in Sveta Evrope, o konkretnih načrtih delovanja in Programu o pravicah in vrednotah 2020.

 

 

 

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022