Zagovornik letos opravil že toliko svetovanj kot lani v celem letu

Zagovornik letos opravil že toliko svetovanj kot lani v celem letu

24. 6. 2020

Poleg postopka ugotavljanja diskriminacije Zagovornik v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja svetovanje strankam. Do 10. junija je prejel 110 prošenj za svetovanje, medtem ko jih je v celotnem letu 2019 skupaj prejel 117. Izpostavljamo tri primere svetovanja.

Ocena delovne uspešnosti ne sme biti nižja zaradi upravičene odsotnosti delavcev

Na Zagovornika se je obrnila posameznica, ki naj bi bila pri oceni delovne uspešnosti javnih uslužbencev v javnem sektorju ocenjena slabše zaradi starševskega dopusta. Ker nosečnost, materinstvo ter starševstvo spadajo med osebne okoliščine, na podlagi katerih je v skladu z ZVarD diskriminacija prepovedana, in ker ocena delovne uspešnost javnih uslužbencev ne sme temeljiti na morebitni upravičeni odsotnosti posameznika, je Zagovornik posameznici svetoval glede pravnih sredstev, ki so ji na voljo v postopku pritožbe zoper prejeto oceno. Hkrati ji je pojasnil, da lahko poda predlog za ugotavljanje diskriminacije, kar je posameznica tudi storila. Zagovornik tako v zadevi vodi tudi samostojen postopek ugotavljanja diskriminacije.

Tudi bolniki z boleznimi pljuč bi morali biti v epidemiji Covid-19 obravnavani kot ostale ranljive skupine

Zagovornik je v času epidemije koronavirusa prejel dopis posameznice, ki je navedla, da je kronična pulmološka bolnica. Menila je, da bi morala biti upravičena do nakupa v trgovinah v času, ko so lahko nakupovale ranljive skupine. Odlok, ki je sicer določal, da lahko nakup v času med 8.00 in 10.00 opravijo izključno ranljive skupine, so mediji povzeli tako, da naj bi bili do nakupa v tem času upravičeni samo invalidi, upokojenci in nosečnice, izpustili pa so druge ranljive skupine. Trgovci naj bi se držali razlage iz medijev, kar je privedlo do tega, da kronični bolniki vstopa v tem času niso imeli. Zagovornik je prijaviteljici pojasnil, da odlok velja za vse ranljive skupine, ne samo za upokojence, invalide in nosečnice, da pa je v tem delu precej nejasen, na kar je opozorila tudi Informacijska pooblaščenka. Težko je bilo namreč enoznačno določiti, kdo so ranljive skupine, ki jih je Odlok zajemal. Zagovornik je sicer ocenil, da osebe s kroničnimi obolenji dihal, za katere je Nacionalni inštitut za javno zdravje izpostavil, da je pri njih potek bolezni težji, gotovo sodijo med t.i. ranljive skupine in prijaviteljici predlagal, da s tem seznani tudi trgovca in si za ta namen pridobi zdravniško potrdilo, da je kronična bolnica.

Ožji družinski člani so tudi partnerji v partnerski zvezi in nesklenjeni partnerski zvezi dveh moških in dveh žensk

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Odlok) je bilo navedeno, da je prehod meje na določenih kontrolni točkah med drugim dovoljen za obisk ožjih družinskih članov. V objavi na spletni strani Vlade RS je bilo pojasnjeno, da za ožjega družinskega člana štejejo zakonec (tudi izvenzakonski partner), otroci in posvojenci. Na Zagovornika se je obrnila nevladna organizacija z vprašanjem, kdo šteje za ožjega družinskega člana in ali med ožje družinske člane sodita tudi partnerja v partnerski zvezi in nesklenjeni partnerski zvezi po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ). Zagovornik je pojasnil, da sta partnerska zveza in nesklenjena partnerska zveza dveh žensk ali dveh moških, ki imata po ZPZ na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza oziroma zunajzakonska skupnost (razen če zakon določa drugače, zakon pa za ta primer ne določa drugačne obravnave). Drugačna razlaga predpisov bi povzročila možno diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti.

Brezplačna telefonska številka

Strokovna služba Zagovornika na brezplačni telefonski številki 080 81 80 svetuje tistim, ki zatrjujejo, da so bili neenako obravnavani na podlagi osebnih okoliščin spola, starosti, narodnosti, rase, invalidnosti, spolne usmerjenosti, nosečnosti in podobno. Predlagajo jim, kako lahko ukrepajo, da bodo razrešili svojo težavo.

Svetuje tudi tistim, ki so udeleženi v drugih sodnih ali upravnih postopkih, v katerih se jim zastavi vprašanje, ali so diskriminirane. In strankam, ki niso zadovoljne z izidi postopkov pred drugimi organi; jih informira, kako lahko postopek izpodbijajo s predvidenimi pravnimi sredstvi, ki so predvidena v teh postopkih.

Tudi kadar se ljudje ne želijo izpostavljati ali želijo ostati anonimni, potrebujejo pa informacije in napotke, mu jih strokovni sodelavci Zagovornika nudijo v okviru svetovanja.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022