Zagovornik je vladi in MIZŠ priporočil, naj bo pouk na daljavo za vse uveden le kot skrajni ukrep

19. 10. 2021

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti predpisov, na podlagi katerih so se učenci in dijaki zaradi epidemije 47 tednov šolali na daljavo. Organ za varstvo pred diskriminacijo je ocenil, da je zaprtje šol otroke in mladostnike postavilo v slabši položaj na podlagi njihove starosti v primerjavi z drugimi skupinami prebivalstva na področju dostopa do ustavne pravice do izobrazbe in šolanja iz 57. člena ustave. Ocenil je tudi, da je imelo zaprtje šol negativne posledice še posebej za ranljive skupine otrok in mladostnikov. Ukrepi so v primerjavi z drugimi prebivalci nesorazmerno prizadeli tudi starše in skrbnike šolajočih se otrok, ki so morali prevzeti skrb za izvajanje šolanja na daljavo, zlasti ženske. Zagovornik je zato vladi in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) priporočil, naj se v bodoče vzdržita dolgotrajnega zapiranja šol za vse.

Zagovornik je po prejetju več prijav domnevne diskriminacije zaradi šolanja na daljavo opravil oceno diskriminatornosti odlokov in sklepov, ki so bili podlaga za delno ali popolno zaprtje šol med epidemijo novega koronavirusa.

V postopku ocene diskriminatornosti teh predpisov je ocenjeval vpliv dolgotrajnega izobraževanja na daljavo najprej na vse učence in dijake ter ločeno še na otroke in mladostnike, ki izhajajo iz ranljivih skupin. Opravil je tudi oceno vpliva zaprtja šol na starše ali skrbnike šolajočih se otrok.

Zagovornik je ocenil, da so imeli ukrepi diskriminatorne učinke za vse otroke in mladostnike. Država jih je v njihovih ustavnih pravicah bistveno bolj omejila kot primerljive skupine, s čimer je posegla v njihovo pravico do šolanja in izobrazbe.

V postopku ocene diskriminatornosti je ugotovil, da je šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s šolanjem v šoli. Šola namreč poleg podajanja znanja zagotavlja tudi vzgojo, socializacijo in socialno oskrbo, organizirano športno vadbo, krožke, varno okolje, za otroke in mladostnike iz socialno šibkih skupin pa tudi topel obrok.

Zagovornik je tudi na podlagi odzivov šol, ki jih je v postopku prosil za podatke, ocenil, da je imelo šolanje na daljavo še posebej negativen učinek na ranljive skupine otrok in mladostnikov na podlagi njihovega premoženjskega stanja, invalidnosti, rase ali etničnega porekla, narodnosti, državljanstva, jezika, družbenega položaja in tudi kraja bivanja. Vsi namreč niso imeli primernih pripomočkov in razmer, da bi lahko enako dobro osvojili snov, kot bi jo v šoli.

Po pregledu raziskav, poročil in strokovnih znanstvenih člankov je ocenil še, da je ukrep izobraževanja na daljavo v slabši položaj postavil starše šolarjev v primerjavi s tistimi, ki otrok nimajo. Še posebej je zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov vplivalo na matere oziroma skrbnice, ki so večinoma prevzele bistveno večji delež skrbi za varstvo in ustrezno šolanje otrok ter zato prejemale nižje dohodke, kot bi jih sicer, kar bo imelo učinek tudi na njihove pokojnine. Ukrep šolanja na daljavo je tako še utrdil obstoječe neenakosti med spoloma v družbi.

Zagovornik je v oceni diskriminatornosti s testom sorazmernosti zavrnil, da bi lahko tako dolgotrajno šolanje na daljavo obravnavali kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Ocenil je sicer, da je bil cilj zaprtja šol legitimen, saj je zasledoval preprečitev širjenja novega koronavirusa. Po pregledu temeljev za sprejetje ukrepa in njegovih učinkov pa je ocenil, da dolgotrajno zaprtje šol ni bilo ne ustrezno, ne edino možno in niti ne sorazmerno sredstvo za doseganje zastavljenega cilja.

Zagovornik je zato vladi in MIZŠ priporočil, naj bo morebitno prihodnje zaprtje šol uvedeno le kot skrajni ukrep. Ukrepi za obvladovanje širjenja novega koronavirusa pa naj se sprejemajo ob aktivnem sodelovanju in maksimalnem upoštevanju epidemiološke, pedagoške, psihološke in pedopsihiatrične stroke.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Šole so ustanove, v katerih je otrokom in mladostnikom omogočeno, da izkoristijo svoje potenciale ne glede na njihova izhodišča.  Zaradi predolgega zaprtja so bili za ustavno pravico do izobraževanja prikrajšani vsi otroci in mladostniki. Še posebej je zaprtje šol prizadelo otroke in mladostnike iz ranljivih skupin. Posebej težko je bilo to obdobje za družine z otroki, ki še potrebujejo varstvo in pomoč pri učenju, in za enostarševske družine. Ministrstvu za izobraževanje smo zato predlagali, da možnost zaprtja šol za vse, uporabi le v res skrajni sili šele potem, ko izčrpa ostale predvidene načine delnih omejitev. Ukrepe za obvladovanje širjenja novega koronavirusa pa naj sprejemajo ob aktivnem sodelovanju in maksimalnem upoštevanju epidemiološke, pedagoške, psihološke in pedopsihiatrične stroke. «

To je le kratek povzetek ocene, ki je sicer v celoti dostopna na naslovu https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/10/Ocena-diskriminatornosti-solanje-na-daljavo.pdf.

Priporočilo je dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/10/Priporocilo-solanje-na-daljavo.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik seznanil z delom Zagovornika v letu 2022. Ob tem sta med drugim...
30. 5. 2023
sistem plač priporočilo
Zagovornik načela enakosti je pripravil priporočilo na osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ministrstvu za javno upravo je priporočil, naj pri...
26. 5. 2023
osebna-asistenca-vir-zveza-paraplegikov.jpg
Zagovornik načela enakosti je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o osebni asistenci. To je storil na podlagi ocene, da je zakon...
25. 5. 2023
Miha Lobnik s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Foto: Bor Slana/STA
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na pogovor sprejela zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predstavil redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti...
24. 5. 2023
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sedež zavoda.
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj v osnutku predloga Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) jasno zapiše, da splošni akti,...
19. 5. 2023
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vladi priporočil, naj sprejme nujno potreben zakon, da bo ustavna pravica gluhoslepih do uporabe njihovega jezika zaživela tudi v...
18. 5. 2023
Miha Lobnik - Urška Klakočar Zupančič - DZ RS-Matija Sušnik
Predstojnik državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Miha Lobnik je predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič predstavil delo Zagovornika načela enakosti v letu 2022....
15. 5. 2023
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu (ZZIS), da bi zakon bolje spoštoval pravico...
9. 5. 2023
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v stavbo. Foto: Nebojša Tejić/STA
Zagovornik načela enakosti je pretekli mesec skoraj 2.500 ustanov povabil k reševanju spletne ankete o dostopnosti objektov v javni rabi za osebe z invalidnostmi. Odziv...
25. 4. 2023
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik seznanil z delom Zagovornika v letu 2022. Ob tem sta med drugim...
30. 5. 2023
sistem plač priporočilo
Zagovornik načela enakosti je pripravil priporočilo na osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ministrstvu za javno upravo je priporočil, naj pri...
26. 5. 2023
osebna-asistenca-vir-zveza-paraplegikov.jpg
Zagovornik načela enakosti je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o osebni asistenci. To je storil na podlagi ocene, da je zakon...
25. 5. 2023
Miha Lobnik s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Foto: Bor Slana/STA
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na pogovor sprejela zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predstavil redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti...
24. 5. 2023
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sedež zavoda.
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj v osnutku predloga Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) jasno zapiše, da splošni akti,...
19. 5. 2023
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vladi priporočil, naj sprejme nujno potreben zakon, da bo ustavna pravica gluhoslepih do uporabe njihovega jezika zaživela tudi v...
18. 5. 2023
Miha Lobnik - Urška Klakočar Zupančič - DZ RS-Matija Sušnik
Predstojnik državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Miha Lobnik je predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič predstavil delo Zagovornika načela enakosti v letu 2022....
15. 5. 2023
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu (ZZIS), da bi zakon bolje spoštoval pravico...
9. 5. 2023
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v stavbo. Foto: Nebojša Tejić/STA
Zagovornik načela enakosti je pretekli mesec skoraj 2.500 ustanov povabil k reševanju spletne ankete o dostopnosti objektov v javni rabi za osebe z invalidnostmi. Odziv...
25. 4. 2023