Zagovornik v dveh podjetjih ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice

13. 10. 2021

Zagovornik načela enakosti je diskriminacijo pri božičnici ugotovil v dveh novih primerih. Podjetji, ki sta se odločili izplačati letno nagrado iz naslova poslovne uspešnosti, poljudno imenovano božičnica, 13. ali 14. plača, sta zaposlene obravnavali neenako glede na njihovo zdravstveno stanje, kar je prepovedano. V prvem podjetju se je božičnica zaposlenim znižala že, če so bili med letom enkrat odsotni z dela zaradi bolezni, pri več kot treh odsotnostih pa je niso prejeli. V drugem podjetju so nižjo prejeli zaposleni z resnim zdravstvenim stanjem.

Zagovornik je po prejetju prijave domnevne diskriminacije pri izplačilu nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe v podjetju s področja proizvodnje kemikalij ugotovil, da je to v pravilniku za izplačilo božičnice res imelo diskriminatorno določbo.

Pri izračunu višine božičnice posameznega zaposlenega se je na podlagi pravilnika upošteval tudi faktor njegove odsotnosti z dela zaradi bolezni. Ta se je v primeru ene bolniške odsotnosti znižal z vrednosti 1,2 na 1, v primeru dveh ali treh odsotnosti je znašal 0,8, za več kot tri bolniške odsotnosti pa nič, kar je pomenilo, da zaposleni do izplačila božičnice ni bil upravičen.

Zdravstveno stanje posameznika je po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) in po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) varovana osebna okoliščina. To pomeni, da nihče ne sme biti deležen slabše obravnave zaradi svojega zdravstvenega stanja. Učinek pravilnika o izplačilu božičnice obravnavanega podjetja pa je bil prav to, da so bili pri izplačilu nagrade iz naslova poslovne uspešnosti v slabšem položaju le zaposleni, ki so med letom zboleli in so bili z dela opravičeno odsotni zaradi bolezni. Prejeli so nižje izplačilo v primerjavi z drugimi, ki so imeli to srečo, da med letom niso zboleli. Zagovornik je zato ugotovil kršitev prepovedi neposredne diskriminacije iz 6. člena ZVarD.

Zagovornik je na podlagi prijave diskriminacije preveril tudi merila za izplačilo božičnice v podjetju, ki se ukvarja z distribucijo električne energije. To je v podjetniški kolektivni pogodbi določilo, da se višina božičnice odmeri prek bruto plače, ki jo je posameznik prejel v letu, za katero se nagrada izplača. Ob tem pa je določilo še, da se v osnovo za izračun božičnice ne šteje tisti del bruto plače, ki ga je zaposleni kot nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti prejel od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Božičnica v tem podjetju je bila tako ob sicer na videz nevtralnem merilu nižja le za zaposlene, ki so bili med letom z dela odsotni zaradi resnejših zdravstvenih težav oziroma iz takih zdravstvenih razlogov, da jim je nadomestilo plače namesto delodajalca nakazoval ZZZS. Zagovornik je zato odločil, da je podjetje z merili za izplačilo božičnice zaposlene posredno diskriminiralo na podlagi njihovega zdravstvenega stanja.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Za ugotovitev diskriminacije ni pomembno, ali je bilo neko ravnanje namerno ali nenamerno. Važne so posledice. Tudi za  gospodarstvo velja, da nihče ne sme biti slabše obravnavan samo zaradi svojega zdravstvenega stanja, nege otroka ali starševstva. S protidiskriminacijsko zakonodajo morajo biti skladna tudi merila za izplačilo božičnice in drugih nagrad zaposlenim.«

Povzeti odločbi Zagovornika sta dostopni prek povezave: https://zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023