Več o diskriminaciji prek primerov – Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu

Več o diskriminaciji prek primerov – Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu

10. 2. 2022

Zagovornik načela enakosti je pripravil strokovni prevod Priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu, ki sta ga v angleškem jeziku izdala Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice. S tem želi prispevati k razvoju pravnega varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.

Ob izidu priročnika je izvedel spletni pogovor o pravu s področja varstva pred diskriminacijo v Sloveniji in širše.

V pogovoru, ki ga je vodila dr. Neža Kogovšek Šalamon, vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti, so sodelovali Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, redna profesorja dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in dr. Jernej Letnar Černič z Evropske pravne fakultete Nove univerze ter docent dr. Tilen Štajnpihler Božič s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Lobnik je v uvodu v pogovor predstavil slovenski organ za varstvo pred diskriminacijo – Zagovornika načela enakosti. Ta obstaja od leta 2016 in je glavna točka, na katero se lahko prebivalci obrnejo, ko menijo, da so diskriminirani ali pa ko so priča diskriminacije.

Janja Hojnik je pozdravila prevod priročnika tudi zato, ker strokovno prevedena literatura lahko zelo pomaga pri razvoju slovenske pravne terminologije.

Jernej Letnar Černič je kot dobro plat priročnika izpostavil, da so v njem uporabljeni konkretni primeri, prek katerih si je možno lažje predstavljati pravne koncepte, kar je uporabno tudi pri poučevanju.

Tilen Štajnpihler Božič pa je ob predstavitvi izzivov pri protidiskriminacijskem pravu oznanil, da bo imela Pravna fakulteta že v prihajajočem poletnem semestru med izbirnimi predmeti tudi predmet o tem pravnem področju.

Sogovorniki so pozornost dali tudi drugim aktualnim temam s področja uveljavljanja varstva pred diskriminacijo.

Med drugim so omenili izzive na področju opredelitve, kaj so in kaj niso osebne okoliščine, na podlagi katerih nihče ne sme biti obravnavan diskriminatorno. O zakonsko prepovedani diskriminaciji lahko namreč govorimo šele takrat, ko je nekdo deležen slabše obravnave zaradi katere od svojih osebnih okoliščin, kot so spol, barva kože, narodnost, versko prepričanje, starost, invalidnost, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje in podobno.

Povedali so, da diskriminacijsko pravo v primerjavi z drugimi pravnimi disciplinami še ni tako razdelano, in izrazili pričakovanje, da bi bila sodišča tudi na ravni EU manj zadržana, ko odločajo o pozitivnih obveznostih držav na področju zagotavljanja človekovih pravic in varstva pred diskriminacijo, recimo na področju primernih prilagoditev za osebe z invalidnostmi.

Pojasnili pa so hkrati, da so izzivi v protidiskriminacijskem pravu prisotni tudi zato, ker je to pravna veja, ki pod eno streho združuje civilno in zasebno pravo in zahteva poznavanje in prehajanje z enega področja na drugega.

Priročnik v elektronski različici najdete na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/01/Prirocnik-o-evropskem-protidiskriminacijskem-pravu.pdf.

Veliko pravne prakse, utemeljene na zakonu o varstvu pred diskriminacijo, pa na spletni strani Zagovornika načela enakosti: https://www.zagovornik.si/izdelki-zagovornika/.

Posnetek pogovora pa si oglejte tukaj:

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022