Več o diskriminaciji prek primerov – Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu

Več o diskriminaciji prek primerov – Priročnik o evropskem protidiskriminacijskem pravu

10. 2. 2022

Zagovornik načela enakosti je pripravil strokovni prevod Priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu, ki sta ga v angleškem jeziku izdala Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice. S tem želi prispevati k razvoju pravnega varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.

Ob izidu priročnika je izvedel spletni pogovor o pravu s področja varstva pred diskriminacijo v Sloveniji in širše.

V pogovoru, ki ga je vodila dr. Neža Kogovšek Šalamon, vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti, so sodelovali Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, redna profesorja dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in dr. Jernej Letnar Černič z Evropske pravne fakultete Nove univerze ter docent dr. Tilen Štajnpihler Božič s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Lobnik je v uvodu v pogovor predstavil slovenski organ za varstvo pred diskriminacijo – Zagovornika načela enakosti. Ta obstaja od leta 2016 in je glavna točka, na katero se lahko prebivalci obrnejo, ko menijo, da so diskriminirani ali pa ko so priča diskriminacije.

Janja Hojnik je pozdravila prevod priročnika tudi zato, ker strokovno prevedena literatura lahko zelo pomaga pri razvoju slovenske pravne terminologije.

Jernej Letnar Černič je kot dobro plat priročnika izpostavil, da so v njem uporabljeni konkretni primeri, prek katerih si je možno lažje predstavljati pravne koncepte, kar je uporabno tudi pri poučevanju.

Tilen Štajnpihler Božič pa je ob predstavitvi izzivov pri protidiskriminacijskem pravu oznanil, da bo imela Pravna fakulteta že v prihajajočem poletnem semestru med izbirnimi predmeti tudi predmet o tem pravnem področju.

Sogovorniki so pozornost dali tudi drugim aktualnim temam s področja uveljavljanja varstva pred diskriminacijo.

Med drugim so omenili izzive na področju opredelitve, kaj so in kaj niso osebne okoliščine, na podlagi katerih nihče ne sme biti obravnavan diskriminatorno. O zakonsko prepovedani diskriminaciji lahko namreč govorimo šele takrat, ko je nekdo deležen slabše obravnave zaradi katere od svojih osebnih okoliščin, kot so spol, barva kože, narodnost, versko prepričanje, starost, invalidnost, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje in podobno.

Povedali so, da diskriminacijsko pravo v primerjavi z drugimi pravnimi disciplinami še ni tako razdelano, in izrazili pričakovanje, da bi bila sodišča tudi na ravni EU manj zadržana, ko odločajo o pozitivnih obveznostih držav na področju zagotavljanja človekovih pravic in varstva pred diskriminacijo, recimo na področju primernih prilagoditev za osebe z invalidnostmi.

Pojasnili pa so hkrati, da so izzivi v protidiskriminacijskem pravu prisotni tudi zato, ker je to pravna veja, ki pod eno streho združuje civilno in zasebno pravo in zahteva poznavanje in prehajanje z enega področja na drugega.

Priročnik v elektronski različici najdete na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/01/Prirocnik-o-evropskem-protidiskriminacijskem-pravu.pdf.

Veliko pravne prakse, utemeljene na zakonu o varstvu pred diskriminacijo, pa na spletni strani Zagovornika načela enakosti: https://www.zagovornik.si/izdelki-zagovornika/.

Posnetek pogovora pa si oglejte tukaj:

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022