Manjši Logotip Zagovornika Načela Enakosti

SOOČIMO SE Z DISKRIMINACIJO

Ustvarjajmo družbo enakih možnosti

Učna gradiva

Na okrogli mizi “Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin”, ki je potekala v okviru konference EU projekta “Soočimo se z diskriminacijo” je občinstvo slišalo zgodbe in razmišljanja štirih, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin še vedno deležni slabše obravnave. Sodelovali so igralka Metka Pavšič, glasbenik Sunny al Saleh, vzgojitelj predšolskih otrok Tadej Vesenjak in pisatelj Goran Vojnović.

Namen raziskave je bil:

  • oceniti poznavanje in razumevanje diskriminacije pri javnih uslužbencih na lokalni ravni,
  • identificirati zaznavanje diskriminacije do uporabnikov javnih storitev,
  • identificirati zaznavanje diskriminacije interno v javnih institucijah in
  • preveriti ukrepanje ob zaznani diskriminaciji.

Dokument:

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) s partnerji Skupnostjo občin Slovenije, Fundacijo Prizma in Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani izvaja projekt Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti.

Kot eno izmed aktivnosti projekta je Zagovornik pripravil spletno anketo za javne uslužbence.

Z njo je preveril, ali so se javni uslužbenci že srečali z vprašanji enakopravnosti, enakih možnosti in diskriminacije, katere vsebine s tega področja bi jim koristile pri delu in katerih metod izobraževanja se najraje poslužujejo.

Anketo so med 24. februarjem in 10. marcem 2023 izpolnjevali uslužbenci upravnih enot, socialnih zavodov, Zavoda RS za zaposlovanje in centrov za socialno delo. Izsledki pa bodo Zagovorniku v pomoč pri pripravi kakovostnih in učinkovitih izobraževalnih vsebin za javne uslužbence na lokalni ravni, ki jih bo pripravil v okviru projekta.

Dokumenti:

Namen raziskave je bil preveriti stališča in razširjenost diskriminacije v Sloveniji ter ozaveščenost o Zagovorniku načela enakosti. Raziskava je potekala med 19. in 29. septembrom 2022 z metodo anketiranja po telefonu in prek spleta. V okviru raziskave je bilo anketiranih 1.006 ljudi v starostni skupini od 18 do 75 let. Vzorec je reprezentativen za Slovenijo po spolu, starosti, regiji in izobrazbi. 

Dokumenti: