Manjši Logotip Zagovornika Načela Enakosti

SOOČIMO SE Z DISKRIMINACIJO

Ustvarjajmo družbo enakih možnosti

promotorji enakosti

Slabša obravnava oseb zaradi katere izmed njihovih osebnih okoliščin je diskriminacija tudi, če ni namerna. Diskriminatorno pa je lahko tudi, ko vse obravnavamo enako, čeprav so med posamezniki razlike, zaradi katerih bi jih morali obravnavati različno oziroma prilagojeno.

Bi radi bolje poznali polje diskriminacije in načine varstva pred diskriminacijo? Bi tudi sami ustvarjali družbo enakih možnosti in bili med tistimi, ki pomagajo pri prijavah in odpravi diskriminacije? Že kmalu se boste lahko udeležili delavnic in postali promotorji enakosti.

Termine izobraževanj bomo objavili na socialnih omrežjih projekta Soočimo se z diskriminacijo:

Smernice za promotorje enakosti

Vsak izmed nas lahko prispeva k ustvarjanju delovnega okolja, ki je odprto, vključujoče in brez diskriminacije. Javni uslužbenci igrate ključno vlogo pri oblikovanju družbe, v kateri živimo. Ste predstavniki javnih institucij, zato je ključnega pomena, da dejavno spodbujate in podpirate načela enakosti ter zagotavljate, da so vsi posamezniki, ne glede na njihove osebne okoliščine, deležni poštene obravnave in imajo enake priložnosti.

Dokumenti: