Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu

Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu

16. 6. 2022

S 1. julijem letos bo vnaprejšnje in trajno odklanjanje krvodajalcev zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti odpravljeno, so v odzivu na Zagovornikovo odločbo o diskriminaciji pri krvodajalstvu sporočili iz Zavoda za transfuzijsko medicino. Odtlej bodo pri merilih za izbor darovalcev krvi ocenjevali tveganost spolnega vedenja potencialnih darovalcev ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost.

Zagovornik načela enakosti je po prejetju prijave o diskriminaciji vseh istospolno usmerjenih moških pri krvodajalstvu v postopku ugotavljanja diskriminacije decembra 2021 ugotovil, da je ta različna obravnava oseb pri krvodajalstvu le na podlagi njihovega spola in spolne usmerjenosti diskriminatorna.

Tako je odločil, ker je s testom sorazmernosti ureditve ocenil, da avtomatična in trajna prepoved darovanja krvi za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ni povsem ustrezen, niti edini možen in tudi ne sorazmeren ukrep za zagotavljanje neoporečnosti darovane krvi.

Po oceni Zagovornika trajna prepoved darovanja krvi samo za istospolno usmerjene in biseksualne moške ne more biti ustrezno sredstvo za zagotavljanje varnosti darovane krvi. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje za obdobje 2009–2018 kažejo, da med novoodkritimi ljudmi, ki živijo s hivom, niso bili zgolj moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Okrog 16 odstotkov žensk in moških je hiv dobilo ob heteroseksualnem spolnem odnosu, 14 odstotkov pa je bilo iz statistične kategorije neuvrščenih. Z uveljavljeno prepovedjo darovanja se torej izključi le del tistih, ki bi lahko imeli katerega od krvno prenosljivih virusov.

Ukrep vnaprejšnje in trajne prepovedi darovanja krvi za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, po oceni Zagovornika ni nujen oziroma edini možen za zagotavljanje varnosti darovane krvi, saj bi za doseganje tega cilja darovanje lahko prepovedali začasno in samo tistim, ki imajo več partnerjev ali tvegane spolne odnose. Možnost prenosa hiva in drugih virusov, ki se prenašajo s krvjo, je namreč predvsem odvisna od spolnega vedenja, ki pa s spolom in spolno usmerjenostjo ni nujno povezano. Vsa darovana kri pa se že vrsto let tudi preverja na morebitno prisotnost nekaterih virusov. Poleg trajne prepovedi darovanja krvi za moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, je torej že v veljavi še dodaten način zagotavljanja varnosti krvi.

Zagovornik je v presoji sorazmernosti te trajne prepovedi darovanja krvi ugotovil tudi, da ukrep med drugim ohranja in širi predsodke o istospolnih odnosih kot takih in utrjuje stigmatizacijo istospolne usmerjenosti. Stigmatizacija istospolne usmerjenosti pa sama po sebi ne zagotavlja večje varnosti v krvodajalstvu. Ugotavljanje dejstva, ali je kandidat za darovanje krvi imel spolne odnose z moškimi, namreč temelji na njegovi samoopredelitvi v posebnem vprašalniku za krvodajalstvo, ki ga izpolni pred darovanjem krvi. Zaradi stigme bi lahko kandidat v želji, da bi kri lahko daroval, netočno izpolnil obrazec. Trajna prepoved krvodajalstva za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, tako daje varljiv obet varnosti, saj sloni zgolj na veri v iskrenost kandidatov pri izpolnjevanju vprašalnikov in tudi ne zajame vseh, ki morda nevede prenašajo krvno prenosljive viruse. Družbi in posameznikom tako povzroča nesorazmerno več dejanske in potencialne škode, kot prinaša koristi, saj ob širjenju stigmatizacije posega v pravice posameznikov, katerih kri je v resnici varna, in njihovo kri po nepotrebnem zavrača. To pa po oceni Zagovornika ni skladno z načelom sorazmernosti.

Zagovornik je tako decembra 2021 v obravnavani zadevi ugotovil diskriminacijo. Z odločbo je seznanil Ministrstvo za zdravje in Zavod za transfuzijsko medicino, ki ju je Varuh človekovih pravic že leta 2018 opozoril na potencialno neustreznost veljavne ureditve.

Zavod za transfuzijsko medicino je že med postopkom ugotavljanja diskriminacije navedel, da bodo tudi v Sloveniji z letom 2022 v veljavi le še začasne prepovedi darovanja krvi, izbor krvodajalcev pa bo odvisen od tveganosti njihovega spolnega vedenja ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost. Napoved se zdaj uresničuje.

Zavod je je Zagovornika obvestil, da bo s 1. julijem 2022 na podlagi sklepov Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo izbor krvodajalcev spremenjen. Ukinja se trajna odklonitev darovanja krvi zaradi spolne usmerjenosti in spolnega vedenja, ki jo nadomešča začasna odklonitev, odvisna od tveganosti posameznikovega spolnega vedenja.

Odločba Zagovornika o diskriminaciji pri krvodajalstvu je v celoti dostopna prek povezave: https://www.zagovornik.si/zagovornik-trajna-izkljucitev-vseh-istospolno-usmerjenih-moskih-iz-krvodajalstva-je-diskriminacija/.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022