Ob svetovnem dnevu brezdomcev Zagovornik s priporočili za izboljšanje njihovega položaja

8. 10. 2021
Simbolna fotografija.

Brezdomni ljudje so zaradi svojega družbenega statusa pogosto diskriminirani in tarče različnih oblik nasilja. Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ob svetovnem dnevu brezdomcev, ki ga obeležujemo 10. oktobra, priporočil sprejetje ukrepov za izboljšanje njihovega položaja in preprečevanje brezdomstva.

V Sloveniji je bilo v programih za brezdomce v letu 2020 skupno več kot 3.300 uporabnikov, od tega skoraj 80 odstotkov moških. Že siceršnjo socialno izključenost in socialne stiske je okrepila epidemija covida-19. Evropski parlament je v svoji resoluciji leta 2020 opozoril, da je ljudi, ki imajo v Evropski uniji težave s prenočiščem, 70 odstotkov več kot pred desetimi leti.

Med nalogami Zagovornika je tudi spremljanje stanja na področju brezdomstva, saj so brezdomci ranljiva skupina, zaradi svojega družbenega položaja pa tudi pogosto tarče diskriminacije in nasilja.

Zagovornik je tako za zaščito brezdomcev v začetku epidemije občinam poslal dopis s priporočili, kako poskrbeti za to ranljivo skupino prebivalstva. Aprila letos pa je sodeloval tudi pri razpravi državnozborske Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri se je dodatno seznanil s perečim problemom brezdomcev. Zavzel se je za pripravo posebne strategije za izboljšanje njihovega položaja.

V priporočilu ob svetovnem dnevu brezdomcev Zagovornik MDDSZ priporoča sprejetje ločene in celovite strategije za izboljšanje položaja brezdomcev, ki bi vključevala konkretne cilje, ukrepe za doseganje teh ciljev s kazalniki uspešnosti, časovnico ukrepov ter tudi vire financiranja, saj zgolj deklarativne zaveze ne zagotavljajo tudi konkretnih korakov za izboljšanje položaja.

Zagovornik je MDDSZ priporočil še, naj pri pripravi ukrepov za brezdomce upošteva sodobne strokovne smernice, kot je na primer pristop »najprej stanovanje«, ki ga priporoča Evropski parlament. Ta pristop primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za izboljšanje kakovosti življenja brezdomcev. Šele primerna nastanitev jim namreč omogoči napredek tudi na drugih področjih življenja, kot je urejanje dokumentov, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje na trg dela in podobno.

Zagovornik je MDDSZ priporočil tudi, naj pri pripravi ukrepov za izboljšanje položaja brezdomcev upošteva potrebe občin in nevladnih organizacij po dodatnih programih, dodatnih namestitvah in kadrovskih okrepitvah. Na podlagi odgovorov na poizvedbo o položaju brezdomcev, ki jo je aprila letos poslal mestnim občinam in nevladnim organizacijam, je Zagovornik MDDSZ priporočil še, naj zagotovi, da bodo v preprečevanje brezdomstva in reševanje težav brezdomcev vključena še vsaj ministrstva za okolje in prostor, zdravje, izobraževanje in notranje zadeve. Kot so poudarili predstavniki nevladnih organizacij s področja brezdomstva, je za boljše rezultate pri naslavljanju tega vprašanja potreben celosten in nacionalno koordiniran pristop.

Nazadnje je Zagovornik MDDSZ priporočil tudi, naj na podlagi izkušenj in dobrih praks ukrepanja za zaščito brezdomcev med epidemijo covida-19 pripravi protokol za ukrepanje v času zdravstvenih kriz na splošno. S tem protokolom naj predvidi uvedbo dodatnih ukrepov in programov, s katerimi bi omilili posledice za to zelo ranljivo družbeno skupino.

To je le povzetek priporočila Zagovornika, ki je dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/10/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-izboljsanja-polozaja-brezdomnih-oseb.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023