Diskriminacija zaposlene z invalidnostjo pri izplačilu božičnice

Diskriminacija zaposlene z invalidnostjo pri izplačilu božičnice

27. 7. 2022

Zagovornik načela enakosti je potrdil, da je bila prijaviteljica domnevne diskriminacije pri božičnici diskriminirana zaradi zdravstvenega stanja, povezanega z njeno osebno okoliščino invalidnosti. Podjetje, v katerem je bila zaposlena, je kot merilo za določitev višine božičnice določilo prisotnost na delovnem mestu. Zaradi tega merila je nižjo nagrado prejela tudi prijaviteljica, ki je bila zaradi zdravstvenega stanja in invalidnosti primorana biti odsotna z dela zaradi bolniške in čakanja na premestitev na primernejše delovno mesto. Zagovornik je ugotovil, da je podjetje prijaviteljico neupravičeno prikrajšalo pri božičnicah od leta 2017 do 2021.

Zagovornik je prejel prijavo osebe z invalidnostjo, ki je zatrjevala diskriminacijo pri nagradi iz naslova poslovne uspešnosti družbe, poljudno imenovani tudi božičnica.

Menila je, da bi morala kot oseba z invalidnostjo, ki je primorana delati skrajšani delovni čas, prejeti enako višino nagrade kot zaposleni, ki delajo polni delovni čas, saj skrajšanega delovnika ni izbrala prostovoljno. Navedla pa je tudi, da ji je delodajalec božičnico v obdobju 2017–2021 zniževal zaradi njene bolniške odsotnosti in odsotnosti z dela, ko je zaradi epidemije čakala na premestitev na primernejše delovno mesto.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije zavrnil predlog prijaviteljice, da bi morala biti  kljub delu za skrajšani delovni čas upravičena do polne božičnice. Po zakonu o delovnih razmerjih pripada delavcu, ki dela krajši delovni čas, pravica do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti. Ker je božičnica del plače, je torej delavka s krajšim delovnim časom upravičena le do sorazmerno nižjega zneska božičnice.

Ugotovil pa, da je podjetje prijaviteljico kljub temu več let zapored neupravičeno prikrajšalo za del božičnice, ki ji pripada za polovični delovni čas.

Podjetje je namreč kot merilo za določitev višine božičnice upoštevalo prisotnost delavcev na delovnem mestu. Ko je določilo to merilo, pa je negativne posledice pri božičnici povzročilo predvsem delavcem, ki so morali biti z dela odsotni zaradi svojih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja, invalidnosti, nosečnosti, starševstva in drugega skrbništva za družinske člane.

Negativne posledice merila prisotnosti je imela v letih 2017 do 2021 tudi predlagateljica, ki je bila v tem času z dela odsotna zaradi njenega zdravstvenega stanja in invalidnosti.

Diskriminacija je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo neupravičeno neenako obravnavanje oseb z določeno osebno okoliščino v primerjavi z drugimi, ki so v primerljivem položaju, a teh osebnih okoliščin nimajo. Zato je Zagovornik v obravnavanem primeru ugotovil diskriminacijo.

To je le kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna na naslovu https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023
družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023