Zagovornik v predstavitvi letnega poročilo 2017 opozoril, da postopki trajajo predolgo in pozval k takojšnjim spremembam Zakona o varstvu pred diskriminacijo

Zagovornik v predstavitvi letnega poročilo 2017 opozoril, da postopki trajajo predolgo in pozval k takojšnjim spremembam Zakona o varstvu pred diskriminacijo

3. 10. 2018

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je članicam in članom Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide predstavil redno letno poročilo za leto 2017 in opozoril, da postopki obravnave primerov diskriminacije trajajo predolgo, zato je nujna takojšnja sprememba Zakona o varstvu pred diskriminacijo, in izpostavil, da novi neodvisni in samostojni državni organ v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom, ki ga je predložil spomadi 2017, potrebuje sredstva, kot jih je predvidel. Odbor DZ je oba predloga podprl brez glasu proti, tako nujnost sprememb Zakona o varstvu pred diskriminacijo kot povišanje sredstev za delovanje organa.

Zagovornik je uvodoma pojasnil, da je neodvisni državni organ nastal pred dvema letoma, ker je bila Slovenija kot članica EU primorana zagotoviti neodvisno varstvo pred diskriminacijo. Opozoril je, da pristojnosti in pooblastila, ki jih zakon daje Zagovorniku, upravičeno zbujajo pričakovanja ljudi, da bodo dobili pomoč in podporo, zato so nujne spremembe ZVarD, ki bodo dejansko omogočile hitro in učinkovito izvajanje zakona. Zakon namreč vsebuje vrsto nejasnosti in ovir: organ je hkrati zagovornik žrtve in odločevalec v konkretnem primeru; posamezniku ni mogoče zagotoviti anonimnosti v postopku, s čimer je izpostavljen; podvajanje postopkov, ker obstaja možnost hkratnih inšpekcijskih nadzorov pri Zagovorniku in področnih inšpektoratih, ter nevarnost, da bi o istem primeru prišlo do različnih odločitev; zakon Zagovorniku ne daje sankcij; zakon pušča odprto možnost dveh različnih postopkov – po Zakonu o upravnem postopku in po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, kar vodi do nesprejemljivo dolgih postopkov.

Lobnik je v predstavitvi letnega poročila poslankam in poslancem v novem sklicu Državnega zbora podrobneje pojasnil naloge, ki jih Zagovorniku načela enakosti določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo. V glavnih točkah je povzel vsebino poročila, pregled aktivnosti ZNE v letu 2017, potek vzpostavljanja organa in statistiko predlogov za obravnavo. Največ predlogov je Zagovornik prejel na podlagi osebne okoliščine invalidnost, zatem spol, versko prepričanje in etnično poreklo. Največ prijavljene diskriminacije je na področju dostopa do dobrin in storitev ter na področju dela in zaposlitve.

Izpostavil je javnomnenjsko raziskavo, vključeno v poročilo, ki je pokazala, da dve tretjini vprašanih meni, da je diskriminacija enakovreden problem drugim problemom v državi. Kar tretjina vprašanih ocenjuje, da se je stanje na področju diskriminacije v državi še poslabšalo. Iz raziskave je tudi razvidno, da si ljudje želijo več informacij in ozaveščanja o problemu diskriminacije v državi ter kako si lahko pomagajo.

 

 

 

 

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022