Zagovornik v času epidemije Covid-19 prejel številne prošnje za svetovanje

23. 4. 2020

Zagovornik načela enakosti je od razglasitve epidemije novega koronavirusa prejel 20 prijav oziroma prošenj za svetovanje v zvezi s težavami, s katerimi so se ljudje srečali zaradi epidemije.

Največ prijav je v zvezi z onemogočanjem dostopa določenih oseb do blaga v trgovinah, do katerega je prišlo zaradi uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, in sicer:

 • pritožbe ljudi, ki so zatrjevali starostno diskriminacijo, saj smejo starejši od 65 let po odloku nakupovati izključno v določenih urah, pri čemer se morajo za dostop v trgovino izkazati z osebnim dokumentom,
 • pritožbo osebe z invalidnostjo, ki sama sebe ne šteje za ranljivo skupino, pa ji dostop zunaj časa, rezerviranega za ranljive skupine, ni bil omogočen,
 • pritožbo osebe s pljučnim obolenjem, ki bi lahko sodila med ranljive skupine, pa ji je bil preprečen vstop v trgovino v urah, rezerviranih za ranljive skupine,
 • prijavo osebe, ki ji je bila zaradi strahu pred okužbo zavrnjena bančna storitev, in
 • prijavo osebe, ki je zaradi zaprtja vseh samopostrežnih pralnic ostala brez možnosti pranja perila.

Na Zagovornika so se obrnile tudi osebe, ki so (bile) izpuščene iz interventnih ukrepov vlade za pomoč prizadetim v času zdravstvene krize, in sicer:

 • samozaposleni starši ali osebe z invalidnostmi, ki so zaradi starševstva ali invalidnosti zaposleni za krajši delovni čas, v preostalem času do polnega delovnega časa pa se jim prispevki plačujejo iz proračuna in
 • »popoldanski« samostojni podjetniki in podjetniki, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti, ter
 • brezposelni.

Tudi na področju dela in delovnih razmerij se osebe zaradi razglašene epidemije srečujejo s težavami:

 • delodajalci v času epidemije zaposlenim enostransko odrejajo obvezno koriščenje letnega dopusta ali presežka ur in
 • zaposleni z določenimi osebnimi okoliščinami (npr. starši), ki v času epidemije zaradi zaustavitve poslovanja delodajalcev na pritožbenih stopnjah ne morejo uveljavljati svojih pravic iz naslova delovnega razmerja.

Druga področja, na katerih Zagovornik prejema prijave, zajemajo:

 • sovražni oziroma neprimerni govor zoper različne skupine in
 • vprašanja, zakaj so bili nekateri zaporniki iz zapora predčasno pogojno izpuščeni, drugi v primerljivem položaju pa ne.

V omenjenih zadevah Zagovornik izvaja bodisi svetovanje strankam, bodisi vodi preiskavo, ali pa pripravlja ocene diskriminatornosti predpisov oziroma podaja priporočila pristojnim organom za spremembo praks ali predpisov.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023