Zagovornik opozarja na zagotavljanje enake obravnave pri preureditvi sistema plač v javnem sektorju

26. 5. 2023

Zagovornik načela enakosti je pripravil priporočilo na osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ministrstvu za javno upravo je priporočil, naj pri prenovi plačnega sistema uvede takšne rešitve, ki bodo preprečevale diskriminacijo pri zaposlovanju, plačah, napredovanjih in drugih delovnih pogojih javnih uslužbencev. Priporočil je tudi, naj zagotovi zbiranje razčlenjenih podatkov o zaposlenih, kar bi omogočalo prepoznavanje morebitnih neupravičenih razlik zaradi osebnih okoliščin zaposlenih.

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki v sodelovanju s socialnimi partnerji prenavlja sistem plač v javnem sektorju, dal več priporočil za zagotovitev varstva pred diskriminacijo v tem sistemu.

Ministrstvu je priporočil, naj bo pri nameri, da posamezne poklice razdeli v več plačnih skupin in stebrov, pozorno na to, da ne bi med slabše ovrednotene poklice uvrstili tistih, ki jih pretežno opravljajo ženske ali tujci, le zato, ker jih opravljajo ženske ali tujci. Izpostavil je še, da mora biti ureditev neodvisna od pogajalske moči določenih socialnih partnerjev.

Glede na napovedi, da bi bili v zakonu lahko tudi ukrepi za pomladitev javne uprave s spodbujanjem zaposlovanja mladih, je Zagovornik ministrstvo opozoril, da je treba ukrepe, ki dajejo prednost določeni skupini iskalcev zaposlitve ali zaposlenih, utemeljiti z analizami in poskrbeti, da ne bi povzročili diskriminatorne obravnave ostalih.

Poudaril je, da je imeti enoten plačni sistem dober način zagotavljanja enakega plačila za enako delo ne glede na osebne okoliščine zaposlenih, a le, če je sistem nediskriminatoren. Zato je ministrstvu priporočil utemeljeno in transparentno uvrščanje poklicev v plačne razrede, pa tudi, naj pri sprejemanju ukrepov premisli, kako bi predlagane rešitve lahko vplivale na zaposlene z določenimi osebnimi okoliščinami, kot so na primer nosečnost, starševstvo, bolezen.

Za potrebe zaznavanja neupravičene neenake obravnave zaposlenih na podlagi njihovih osebnih okoliščin pri delovnih pogojih je Zagovornik ministrstvu priporočil še, naj v zakonu določi pravno podlago za zbiranje razčlenjenih podatkov o osebnih okoliščinah zaposlenih, njihovih prejemkih, vrstah zaposlitve, nazivih, napredovanjih in odsotnostih z dela. Opredeli pa naj tudi način zbiranja in obdelave teh podatkov ter določi obveznost priprave periodičnih poročil.

Pojasnil je, da bo le tako možno oceniti, ali so nekateri zaposleni morda diskriminirani – šele s pomočjo teh podatkov in analiz bo možno ugotoviti, ali so mlajši javni uslužbenci pogosteje zaposleni za določen čas, ali uslužbenke prejemajo slabše ocene dela, ali uslužbenci z otroki počasneje napredujejo, ali tuji državljani pogosteje opravljajo nočno delo, ali bolniško odsotnim večkrat preneha zaposlitev kot drugim in podobno.

Zagovornik je ministrstvu priporočil še, naj bo v zakonu predviden tudi način ukrepanja, ko bi analiza podatkov pokazala na diskriminatorno obravnavo določenih zaposlenih.

To je kratek povzetek priporočil, ki so v celoti dostopna na naslovu: https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-besedila-zakona-o-skupnih-temeljih-sistema-plac-v-javnem-sektorju/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023