Zagovornik ob mednarodnem dnevu starejših: Ob varovanju javnega interesa naj bodo ukrepi čim bolj sorazmerni

Zagovornik ob mednarodnem dnevu starejših: Ob varovanju javnega interesa naj bodo ukrepi čim bolj sorazmerni

1. 10. 2020
Simbolna fotografija starejše gospe.

Zagovornik načela enakosti spremlja, ali so ljudje zaradi določene osebne okoliščine neenako ali slabše obravnavani in jih poskuša pred slabšo obravnavo obvarovati.

Ocenil je, da so bili starejši od 65 let med epidemijo diskriminirani na podlagi osebne okoliščine starosti, ker jim nakupovanje po določeni uri ni bilo več dovoljeno. Vladi je zato priporočil, naj, če bo potrebno ponovno varovanje ranljivih skupin, zagotovi čas za nakupovanje samo zanje; naj pa jim ne prepove nakupovanja tudi izven rezerviranega časovnega pasu. Takšnega ukrepa ni imela nobena druga država v Evropski uniji.

Več o tem na povezavi https://www.zagovornik.si/prepoved-nakupovanja-za-starejse-od-65-let-med-epidemijo-covid-19-je-bila-diskriminatoren-ukrep/

Zagovornik je začel tudi postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so Covid-19 prebolevali v domovih za starejše, in sicer glede dostopa do bolnišničnega zdravljenja. Postopek je v teku.

Prvi izsledki ankete o položaju stanovalcev domov med epidemijo

Z namenom spremljanja stanja na področju varstva pred diskriminacijo starejših pa je Zagovornik opravil tudi anonimno spletno anketo med stanovalci domov, njihovimi svojci, zaposlenimi v domovih in sodelavci nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s položajem starejših.

Preliminarni izsledki ankete kažejo, da je bila večina od 87 stanovalcev domov, ki so sodelovali v anketi, v povprečju najmanj zadovoljna z informacijami o tem, kdo je ob okužbi upravičen do bolnišničnega zdravljenja. Od tistih, ki so sodelovali v anketi (87), sta dve tretjini ocenili omejevalne ukrepe za smiselne, hkrati pa je skoraj 60 odstotkov stanovalcev domov, ki so sodelovali v anketi, povedalo, da so se zaradi omejitev počutili slabše, večina je pogrešala druženje s svojci. Svojci stanovalcev so večkrat navedli, da so ti med epidemijo psihološko in fizično zelo upehali.

Zagovornik nadaljuje s podrobnejšo preučitvijo odgovorov. Izsledki bodo osnova za priporočila za nadaljnje ukrepe na tem področju. Anketo je sicer skupno izpolnilo 1.267 oseb, med njimi največ svojcev ali bližnjih stanovalca, in sicer 597. Anketo je izpolnilo tudi 427 zaposlenih v domovih za starejše, in kar 72 od 102 direktorjev domov. Poleg tega je v njej sodelovalo tudi 84 predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju starejših.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Covid-19 je še posebej prizadel starejše. Ne samo zaradi bolezni same, pač pa zaradi sprememb v družbi, ki jih je virus povzročil. V teh negotovih časih so ranljive skupine, tudi starejši, še bolj ranljivi, osamljeni in izolirani. Zato so njihove siceršnje stiske še večje. Ko z zaščitnimi ukrepi varujemo javni interes, ne smemo pozabiti specifičnih potreb ranljivih skupin. Zato se kot družba trudimo, da bodo ukrepi ne samo ustrezni, ampak tudi sorazmerni.«

Deli objavo

Ostale novice

družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023
družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023