Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan

19. 7. 2022

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021. Govorila sta tudi o načrtih ministrstva na področju zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.

Lobnik je ministrici povedal, da je bilo med primeri domnevne diskriminacije, ki jih je Zagovornik zaključil v preteklem letu, največ tistih s področja zaposlovanja in dela, dostopa do dobrin in storitev in s področja socialnih pravic. Prijavitelji domnevne diskriminacije so največkrat zatrjevali diskriminacijo zaradi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti.

Dodal je, da je tudi v letu 2021 delovanje organa za varstvo pred diskriminacijo zaznamovala epidemija covida-19. Zaključil je več ocen diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili zaradi ukrepov deležni diskriminatorne obravnave. Opravil pa je tudi približno 1.700 ur svetovanja in pri tem pomoč in podporo nudil 415 ljudem, ki so menili, da so diskriminirani.

Izboljšanje stanja na področju diskriminacije je zasledoval tudi s posebnimi poročili. Pripravil je poročilo o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu in poročilo o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Na podlagi ugotovitev iz teh poročil je pristojnim izdal priporočila za odpravo diskriminatorne obravnave.

Več o rednem letnem poročilu Zagovornika preberite na povezavi https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-letno-porocilo-v-letu-2021-najvec-prijav-diskriminacije-s-podrocja-zaposlovanja-in-dela/

Na srečanju je Lobnik ministrico seznanil z nekaterimi priporočili, ki jih je Zagovornik v preteklosti dal ministrstvu in so še aktualna.

Predstavil ji je predlog, naj se v kazenski zakonik kot oteževalno okoliščino kateregakoli kaznivega dejanja določi to, da je imelo dejanje diskriminatoren nagib.

Poudaril je, da bi bilo v zakonu o varstvu osebnih podatkov dobro predvideti tudi primere, ko bi bila zbiranje in obdelava osebnih podatkov pripadnikov določenih ranljivih skupin dopustna zaradi zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

Z ministrico sta govorila tudi o priporočilu glede določitve oziroma vzpostavitve organa na ravni vlade, ki bi bil zadolžen za vodenje in koordinacijo protidiskriminacijskih politik. Evropska komisija namreč od držav članic EU zahteva pripravo nacionalni strategiji za boj proti rasizmu in za pravice LGBTIQ-skupnosti.

Lobnik je ministrici ob tem povedal, da je prakse sodišč s področja diskriminacije relativno malo in da se Zagovornik lahko v določenih primerih odloči tudi za sodno zastopanje diskriminiranih strank. Prvi tak primer je zastopanje kolesarskega sodnika, ki je bil po oceni Zagovornika diskriminiran na podlagi starosti. V preteklem letu se je v tem postopku zaključila prva sodna etapa – ljubljansko okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik res žrtev starizma, je na srečanju povedal zagovornik.

Ministrica Švarc Pipan je ocenila, da je letno poročilo Zagovornika strukturirano in informativno. Dejala je, da je Zagovornik pomemben gradnik v sistemu varstva človekovih pravic, in napovedala, da bo ministrstvo pod njenim vodstvom odločno podpiralo Zagovornikova prizadevanja in aktivno pristopilo k upoštevanju njegovih priporočil.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022