Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan

19. 7. 2022

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021. Govorila sta tudi o načrtih ministrstva na področju zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.

Lobnik je ministrici povedal, da je bilo med primeri domnevne diskriminacije, ki jih je Zagovornik zaključil v preteklem letu, največ tistih s področja zaposlovanja in dela, dostopa do dobrin in storitev in s področja socialnih pravic. Prijavitelji domnevne diskriminacije so največkrat zatrjevali diskriminacijo zaradi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti.

Dodal je, da je tudi v letu 2021 delovanje organa za varstvo pred diskriminacijo zaznamovala epidemija covida-19. Zaključil je več ocen diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili zaradi ukrepov deležni diskriminatorne obravnave. Opravil pa je tudi približno 1.700 ur svetovanja in pri tem pomoč in podporo nudil 415 ljudem, ki so menili, da so diskriminirani.

Izboljšanje stanja na področju diskriminacije je zasledoval tudi s posebnimi poročili. Pripravil je poročilo o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu in poročilo o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Na podlagi ugotovitev iz teh poročil je pristojnim izdal priporočila za odpravo diskriminatorne obravnave.

Več o rednem letnem poročilu Zagovornika preberite na povezavi https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-letno-porocilo-v-letu-2021-najvec-prijav-diskriminacije-s-podrocja-zaposlovanja-in-dela/

Na srečanju je Lobnik ministrico seznanil z nekaterimi priporočili, ki jih je Zagovornik v preteklosti dal ministrstvu in so še aktualna.

Predstavil ji je predlog, naj se v kazenski zakonik kot oteževalno okoliščino kateregakoli kaznivega dejanja določi to, da je imelo dejanje diskriminatoren nagib.

Poudaril je, da bi bilo v zakonu o varstvu osebnih podatkov dobro predvideti tudi primere, ko bi bila zbiranje in obdelava osebnih podatkov pripadnikov določenih ranljivih skupin dopustna zaradi zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

Z ministrico sta govorila tudi o priporočilu glede določitve oziroma vzpostavitve organa na ravni vlade, ki bi bil zadolžen za vodenje in koordinacijo protidiskriminacijskih politik. Evropska komisija namreč od držav članic EU zahteva pripravo nacionalni strategiji za boj proti rasizmu in za pravice LGBTIQ-skupnosti.

Lobnik je ministrici ob tem povedal, da je prakse sodišč s področja diskriminacije relativno malo in da se Zagovornik lahko v določenih primerih odloči tudi za sodno zastopanje diskriminiranih strank. Prvi tak primer je zastopanje kolesarskega sodnika, ki je bil po oceni Zagovornika diskriminiran na podlagi starosti. V preteklem letu se je v tem postopku zaključila prva sodna etapa – ljubljansko okrajno sodišče je potrdilo, da je bil kolesarski sodnik res žrtev starizma, je na srečanju povedal zagovornik.

Ministrica Švarc Pipan je ocenila, da je letno poročilo Zagovornika strukturirano in informativno. Dejala je, da je Zagovornik pomemben gradnik v sistemu varstva človekovih pravic, in napovedala, da bo ministrstvo pod njenim vodstvom odločno podpiralo Zagovornikova prizadevanja in aktivno pristopilo k upoštevanju njegovih priporočil.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022