Omejitev izhoda iz države za zajezitev epidemije je bila po oceni Zagovornika diskriminatorna

Omejitev izhoda iz države za zajezitev epidemije je bila po oceni Zagovornika diskriminatorna

21. 9. 2021

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti prvega odstavka 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki je veljal med 29. marcem in 8. aprilom 2021. Ocenil je, da so ukrepi v njem sicer zasledovali legitimen cilj, vendar so bili le delno ustrezni, ne nujno potrebni in niti sorazmerni. Zato je ocenil, da je bil omenjeni del odloka do nekaterih prebivalcev diskriminatoren. Uživanje ustavnih pravic do svobode gibanja, zasebne lastnine ter zasebnega in družinskega življenja je tem osebam onemogočil samo zaradi njihovega zdravstvenega stanja oziroma njihove narodnosti ali etničnega porekla in državljanstva.

Zagovornik je po prejetju dveh prijav domnevne diskriminatornosti prvega odstavka 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 opravil oceno diskriminatornosti tega dela predpisa.

Obravnavani odlok je ob nekaj drugih izjemah določal, da smejo iz države le posamezniki, ki so covid-19 preboleli ali pa so se proti tej bolezni že cepili.

Prvi predlagatelj ocene diskriminatornosti je navedel, da ga odlok diskriminira zato, ker bolezni še ni prebolel, na cepljenje pa je moral glede na takrat veljavno Nacionalno strategijo cepljenja še počakati. Navedel je, da mu je vlada z odlokom onemogočila dostop do njegove nepremičnine v tujini.

Drugi predlagatelj je navedel, da je prepoved izhoda iz države protiustavna. Opozoril je na izjavo ministra za notranje zadeve o namenu odloka, ki da je bil »omejiti predvsem gibanje na naš jugovzhod«. Po njegovem mnenju je ministrovo pojasnilo pokazalo, da ukrepi omejitve izhoda iz države onemogočajo koriščenje temeljnih pravic predvsem tistim, ki imajo družinske vezi v republikah nekdanje Jugoslavije.

Zagovornik je v postopku najprej ocenil, da je omejitev iz odloka dejansko posegla v več ustavnih pravic vseh tistih, ki takrat še niso preboleli covida-19 ali še niso bili cepljeni in ki jih odlok ni uvrstil med izjeme, ki smejo iz države. Potrdil je navedbe predlagateljev, da so bile nekatere osebe zaradi odloka obravnavane slabše samo zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja oziroma narodnosti in državljanstva.

Zagovornik je v postopku ocene diskriminatornosti zato ocenil še, ali je bil odlok res diskriminatoren ali pa je možno omejitve iz odloka šteti za izjemo od prepovedi diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

To je preveril s testom sorazmernosti, v katerem je ocenjeval legitimnost, ustreznost, potrebnost in sorazmernost uvedenih ukrepov. V postopku je upošteval pojasnila vlade in ministrstva za notranje zadeve o razlogih za uvedbo ukrepov. Proučil je tudi argumente iz sklepa Ustavnega sodišča z 8. aprila 2021, s katerim je to zdržalo izvrševanja 11. člena odloka.

Zagovornik je najprej ocenil, da je bil cilj vlade, ki ga je zasledovala s sprejetimi ukrepi, legitimen. Vlada je z uvedenimi omejitvami poskušala varovati zdravje prebivalcev in preprečiti nenadzorovano širjenje novega koronavirusa v državi.

Ob preverbi primernosti predpisa je Zagovornik ocenil, da so bile uvedene omejitve le delno ustrezno sredstvo za doseganje zastavljenega cilja. Pri tem je sledil navedbam ustavnih sodnikov, ki so v svojem sklepu zapisali, da v času uvedbe odloka epidemiološka slika v drugih državah ni bila bistveno slabša kot v Sloveniji in da omejitev izstopa iz države sama po sebi ne more nasloviti vnosa in širjenja bolezni v državi, saj lahko do širitve okužb pride šele ob morebitnem ponovnem vstopu vanjo.

Pri oceni potrebnosti oziroma nujnosti omejitev izstopa iz države za preprečitev širjenja novega koronavirusa je Zagovornik ocenjeval, ali zastavljenega cilja ne bi bilo mogoče doseči z milejšim sredstvom, ki svoboščin ne bi tako omejevalo. Navedel je, da bi bilo zastavljeni cilj možno doseči prav z omejitvami, ki so v istem odloku že veljale za vstop v Slovenijo in so zahtevale predložitev negativnega testa na covid-19. Zato je ocenil, da uvedeni ukrepi niso bili nujno potrebni. V postopku ocene vlada Zagovorniku ni predstavila konkretnih podatkov, ki bi pokazali na nujnost uvedbe omejitev izstopa iz države. Vladna strokovna skupina za zajezitev epidemije pa je potovanje v tujino tudi zgolj odsvetovala.

Pri oceni sorazmernosti omejitve izstopa iz države je Zagovornik preveril, ali ta ni povzročila več škode osebam, ki jim je bilo zaradi odloka onemogočeno koriščenje pravic, kot je bilo od nje koristi pri preprečevanju dodatnega vnosa koronavirusa v državo. Ocenil je, da ureditev ni bila sorazmerna, saj koristi odloka niso bile tako velike, da bi lahko odtehtale škodo omejitve svobode gibanja in s tem povezanih svoboščin.

Zagovornik je tako sklepno ocenil, da je bila omejitev izhoda iz države iz prvega odstavka 11. člena obravnavanega odloka diskriminatorna. Predpis je nekaterim osebam samo zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja oziroma narodnosti in državljanstva pretirano omejil svobodo gibanja in nesorazmerno posegel v pravico do uživanja zasebnosti v povezavi z zasebno lastnino in s pravico do zasebnega in družinskega življenja.

Zagovornik ima v primeru, ko oceni, da je določen predpis diskriminatoren, možnost Ustavnemu sodišču predlagati izvedbo ocene ustavnosti in zakonitosti predpisa. Zagovornik ni tisti državni organ, ki bi lahko sprejel končno odločitev, da je predpis neskladen z ustavo. Takšno odločitev lahko sprejme izključno Ustavno sodišče. Ker je obravnavani odlok že prenehal veljati in ker domnevno neustavnost 11. člena obravnavanega odloka Ustavno sodišče že obravnava, Zagovornik zahteve na ustavno sodišče ne bo vložil.

To je le kratek povzetek ocene, ki je dostopna prek https://www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti/ in neposredno na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/09/Ocena-diskriminatornosti-prvega-odstavka-11.-clena-Odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-Republiko-Slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-COVID-19.pdf.

Zagovornik je sicer glede obravnavanega odloka že hitro po prejemu prijav za začetek postopka ocene diskriminatornosti odloka vladi priporočil spremembo predpisa. Priporočilo s 1. aprila 2021 je dostopno na naslovu: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/04/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-prepovedi-izhoda-iz-drzave.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022