Odgovor Zagovornika načela enakosti Sindikatu vojakov Slovenije glede domnevno neenake obravnave in diskriminacije pripadnikov Slovenske vojske v povezavi s pogojem PCT

Odgovor Zagovornika načela enakosti Sindikatu vojakov Slovenije glede domnevno neenake obravnave in diskriminacije pripadnikov Slovenske vojske v povezavi s pogojem PCT

6. 9. 2021

Sindikat vojakov Slovenije je na Zagovornika načela enakosti naslovil dopis v katerem pojasnjuje, da so se na sindikat obrnili številni člani zaradi nepoštene in krivične obravnave necepljenih zoper covid-19. V sindikatu so mnenja, da gre za diskriminatorno obravnavo, saj pripadniki ne morejo opravljati določenih nalog, tudi tistih, na katere so razporejeni že dlje časa, kljub želji po testiranju, torej ob izpolnjevanju t. i. pogoja PCT. Sindikat v dopisu še navaja, da je zavračanje cepljenja stvar »nazorov«, kar nakazuje na sklicevanje na osebno okoliščino prepričanja.

Zagovornik je Sindikatu vojakov Slovenije pojasnil, da je že opravil oceno diskriminatornosti Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja na vseh področjih družbenega življenja, ki jih ureja Zakon o varstvu pred diskriminacijo, tako na področju dostopa do dobrin in storitev kot na področju dela in zaposlovanja.

V tej oceni Zagovornik med drugim pojasni tudi, zakaj zahteva po izpolnjevanju pogoja PCT za opravljanje določenih vrst dela ne pomeni diskriminacije zaposlenih v teh panogah.
Zagovornik se pri obravnavi zadev ukvarja izključno z vprašanjem, ali je ob določenem ravnanju ali zaradi določenega predpisa prišlo do prepovedane oblike diskriminacije, kot je opredeljena v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

To je bistveno zato, ker je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo diskriminacija opredeljena kot neenaka obravnava osebe izključno zaradi njenih osebnih značilnosti, kot so spol, barva kože, narodnost, jezik, vera, invalidnost, starost, spolna usmerjenost in podobno.

Če razlog za neenako obravnavo posameznika ni v eni izmed njegovih prej naštetih osebnih značilnosti, taka neenaka obravnava ni diskriminacija po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Zagovornik je ocenil, da v tem primeru ni mogoče govoriti o posredni diskriminaciji zaposlenih v Slovenski vojski, saj (ne)cepljenosti ni mogoče opredeliti kot osebno okoliščino. Ob tem je opozoril, da bi bili lahko diskriminirani le tisti pripadniki Slovenske vojske, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov ali cepljenje zavračajo zaradi vere ali prepričanja.

Prepričanje kot osebna okoliščina

Zagovornik pri opredelitvi pojma »prepričanje« izhaja iz sklepa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Sklep se nanaša na čas, ko je v Sloveniji varstvo pred diskriminacijo urejal še Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja – ZUNEO. Tega je kasneje nadomestil Zakon o varstvu pred diskriminacijo – ZVarD, ki pa prav tako varuje osebni okoliščini vere ali prepričanja, podobno kot ZUNEO.

V sklepu je sodišče zapisalo, da je materialnopravno zmotno stališče, da lahko prav vsaka razlika v mnenjih zadošča za utemeljitev očitka diskriminacije na podlagi prepričanja. Kot je pojasnilo Vrhovno sodišče namreč ni videti razloga, da bi zakonodajalec v okviru prepovedi diskriminacije varoval prav vsak osebni pogled na katerokoli okoliščino.

Osebni pogled na določeno okoliščino (nezaupanje farmaciji, nasprotovanje cepljenju ali testiranju, zavračanje uradne medicine) tako ni mogoče razumeti kot prepričanja, ki v skladu s sodno prakso Vrhovnega sodišča RS pomeni varovano osebno okoliščino v smislu »vere ali prepričanja«.

Okvirno pojasnilo je dostopno v razdelku Opravljena svetovanja in kot samostojen dokument.

 

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022