Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti izvoljen v izvršni odbor evropske zveze zagovornikov Equinet

23. 10. 2019

Na skupščini evropske zveze zagovornikov Equinet, ki je potekala včeraj, 23. 10. 2019, je bil Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti izvoljen v izvršni odbor Equineta za obdobje 2019–2021. Kot član izvršnega odbora bo aktivno sodeloval pri odločitvah o delovanju te mednarodne organizacije.

Equinet je mednarodna organizacija, ki si prizadeva okrepiti prizadevanja za odpravo diskriminacije, za spodbujanje enakosti in za krepitev položaja in sposobnosti organov za načelo enakosti. To dosega z vsestranskim medsebojnim sodelovanjem 47 članic iz 34 evropskih držav, pa tudi s sodelovanjem z različnimi mednarodnimi akterji, zlasti Evropsko komisijo, Agencijo EU za temeljne pravice, organi Sveta Evrope (Komisar za človekove pravice, ECRI idr.) ter Organizacijo združenih narodov. Equinet predstavlja pomembno stičišče za delo teles za načelo enakosti na mednarodnem nivoju ter skuša aktivno prispevati k razvoju pravne prakse in standardov varstva pred diskriminacijo.

Izvršni odbor skrbi za usmeritev in delovanje Equinet in izvaja nadzor nad delovnimi skupinami. V letošnjem letu so v organizaciji posebno pozornost namenili področju spolnega nadlegovana, spodbujanju enakosti starejših, uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj… Prav tako organizacija pomembno prispeva k evalvaciji uresničevanja evropskih direktiv o enakosti. V času pred letošnjimi evropskimi volitvami pa so izdali »Priporočila za preprečevanje diskriminacije in sovražnega govora v volilnih kampanjah za te in prihodnje volilne kampanje.«

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti je ob izvolitvi povedal: »Današnja izvolitev v izvršni odbor evropske zveze zagovornikov pomeni, da naše delo kot pozitivno prepoznava tudi širši evropski prostor. Z odgovornostjo, ki so mi jo danes zaupali, bom lahko  v naslednjih dveh letih sooblikoval evropsko politiko na področju varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enakopravnosti. Vesel sem, da je mednarodna skupnost z mojo izvolitvijo izrazila priznanje za razvoj, ki ga je na področju varstva pred diskriminacijo v zadnjih treh letih opravila Slovenija.«

V izvršni odbor Equineta so bili poleg Mihe Lobnika izvoljeni še:

  • Konstantinos Bartzeliotis (Greek Ombudsman, Grčija)
  • Laurence Bond (Irish Human Rights and Equality Commission, Irska)
  • Patrick Charlier (Unia, Belgija)
  • Valérie Fontaine (Defender of Rights, Francija)
  • Rhoda Garland (Commission for the Rights of Persons with Disabilities, Malta)
  • Sandra Konstatzky (Ombud for Equal Treatment, Avstrija)
  • Kirsi Pimiä (Non-Discrimination Ombudsman, Finska)
  • Tena Šimonović Einwalter (Office of the Ombudswoman, Hrvaška)

Več o Equinetu lahko preberete tukaj.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023