Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero

Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero

26. 1. 2018

Zagovornik načela enakosti je 26. januarja 2018, v Hiši Evropske unije v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Francije organiziral dogodek z naslovom Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero. Z organizacijo dogodka je Zagovornik načela enakosti želel opozoriti na:

  • področje neenake obravnave in diskriminacijo na podlagi spola,
  • prepoznavnost žensk v podjetništvu,
  • primere dobrih praks: prepoznavnost žensk v podjetništvu se je v Evropski uniji znatno povečala, pri čemer Francija služi kot predstavnica države članice, ki je cilj Evropske komisije (40 odstotkov žensk v upravah podjetij in korporacij) presegla,
  • osebne izkušnje žensk v podjetništvu, ki mlade ženske spodbujajo k udejstvovanju na tem področju, hkrati pa pripomorejo k izkoreninjanju stereotipnih predstav o svetu podjetništva,
  • izzive, ki jih je potrebno premostiti, če želimo zagotoviti nemoteno in nesporno udejstvovanje žensk v podjetništvu.

 Uvodni nagovor sta imela Nj. eksc. Veleposlanica Republike Francije, Marion Paradas, ki je predstavila situacijo ženskega podjetništva v Franciji in zastopanost žensk na vodilnih položajih v podjetjih. Predstavila je učinke zakona sprejetega leta 2011, ki določa, da mora biti od leta 2017 naprej zastopanost žensk v upravnih odborih velikih podjetij 40 odstotna. V svojem govoru se je dotaknila prednosti, ki jih prinaša zaposlovanje žensk za podjetja.

Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, je predstavil delovanje novega neodvisnega in samostojnega državnega organa za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakopravnosti. Osebna okoliščina spola in področje dela in zaposlovanja sta zelo pomembna aspekta v okviru preprečevanja diskriminacije, ki imata pravno podlago v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Kot panelistke so na dogodku sodelovale:

  • Tomislava Blatnik, predstavnica francoskega podjetja Samsic v Sloveniji
  • Živa Humer, raziskovalka na Mirovnem inštitutu
  • Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager
  • Andreja Poje, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Živa Humer se je osredotočila na plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji. Poudarila je, da so delovna področja, ki so sicer feminizirana, kot so medicinske sestre, vzgojiteljice, itd., v Sloveniji med najbolj uravnoteženimi v EU, čeprav še vedno daleč od enake zastopanosti med spoloma. »Vemo, da je v Sloveniji izobrazba žensk zelo visoka. To je socialistična dediščina na katero moramo biti ponosni. Zaposlenost žensk za polni delovni čas je v Sloveniji ena najvišjih v Uniji. Opažam, da jih je veliko na operativnih položajih, kar jih uvršča v srednje ravni vodenja.« Poseben poudarek je namenila skrbstveni vlogi, ki jo še vedno velika večina pripisuje ženskam. »Čedalje več moških, ki se intenzivno vključujejo v skrb za otroke, je v svojih prizadevanjih po bolniški, delavniku, plačah, prav tako kot ženske neprepoznanih.« Dotaknila se je družinske politike, sistema otroškega varstva, in otroških dopustov. »Slovenija je na tem področju primer dobre prakse in to v svetovnem merilu. Sistem otroškega varstva je univerzalen in subvencioniran. To se je pri nas ohranilo tudi v času tranzicije, ko so ostale evropske države zapirale otroške vrtce in omejevale dodatke. Učinkovitost pri delovanju tega sistema je bistvenega pomena, saj ženskam zagotavlja ekonomsko neodvisnost.«

Tomislava Blantik opaža poglavitne razlike med slovensko in francosko kulturo v enaki zastopanosti spolov v francoskih podjetjih. »Ko pogledam vodilni kader v Franciji opažam velike razlike v zastopanosti spolov, predvsem v Parizu in Renu. Tam je v vodilnem kadru okoli 50 odstotkov žensk. Tovrstne prakse se bodo počasi prenesle tudi drugam v Evropo in napredek je nekje že viden. Rada bi poudarila primer blejske poslovne šole, ki jo vodi Danica Purg. Slednja veliko dela za promocijo in povezovanje žensk.«

Saša Mrak opaža, da se načini vodenja z novimi generacijami spreminjajo. »Osebno sama nimam slabih izkušenj, mogoče zato ker nimam družine in se s tovrstnimi pritiski nisem nikoli soočila. Vprašanje o načrtovanju družine je na razgovori z delodajalci sicer še vedno zelo prisotno.« Opozorila je na primere dobrih praks. »Slovenija je ena izmed držav, ki delajo pomembne korake v tej smeri, čeprav opažam, da je velik delež žensk v podjetjih prisoten na drugi liniji vodstvenih položajev, medtem, ko je žensk na prvi liniji še vedno zelo malo. Leta 2007 smo z Dnevnikom organizirali podelitev vseslovenski izbor najboljših zaposlovalcev, Zlata nit, kjer smo predstavili in nagradili podjetja in njihove dobre prakse pri zaposlovanju. Te prakse se še danes odkriva in to so stvari, ki jih je vredno izpostavljat.«

Mag. Andreja Poje je povedala, da se na ZSSS obrača veliko žensk, ki menijo, da so na delovnem mestu napram moškim v deprivilegiranem, neenakopravnem položaju. »Prakse, ki vodijo v neenakost spolov so v Sloveniji še zmeraj obstoječe. Delavke se pogosto soočajo z nerazumevanjem delodajalcev glede zasebne sfere. Veliko je primerov, ko delodajalci mladim mamicam ponudijo v podpis soglasje za delo, ki poteka ob neprimernem času, ponoči, ob nedeljah, praznikih. Ker se ženske bojijo, da zaposlitve ne bi dobile, če ne bi pristale na takšne pogoje dela, pogodbo podpišejo.« Sama se v zadnjem času ukvarja s plačno vrzeljo. »Če pogledamo pretekle podatke Eurostata, vidimo, da plačna vrzel v Sloveniji ni obstajala, oz. da smo jo imeli le 3,3 odsotno, leta 2015 je bila že 8,1 odstotna. Stanje se še poslabšuje. Ko sem se za podatke obrnila na javni sektor, so mi odgovorili,, da plač v javnem sektorju po spolu ne spremljajo. Želela bi si, da bi v Sloveniji vzpostavil stalni monitoring in da bi podjetja sama sproti nadzirala in kontrolirala razmerja plač« V diskusiji se je dotaknila tudi upokojenih žensk. Povedala je, da se »položaj žensk ob upokojitvi bistveno poslabša. Med starostniki imamo v Sloveniji veliko več revnih žensk kot moških.«

 

 

 

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022