10 let Istanbulske konvencije, 10 let od dogovora o proaktivnem ščitenju temeljnih pravic žensk

11. 5. 2021

Mineva 10 let, odkar so v Carigradu za podpisovanje odprli Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, bolj poznano pod imenom Istanbulska konvencija.

Istanbulska konvencija je pomemben mednarodni pravni instrument, ki se osredotoča na ženske kot najpogostejše žrtve nasilja v družini in drugih vrst nasilja. Njen namen je zaščita žensk pred vsemi oblikami nasilja, odprava vseh oblik diskriminacije žensk in oblikovanje ukrepov za zaščito in pomoč žrtvam.

Dokument je doslej ratificiralo 34 držav Sveta Evrope, Slovenija decembra 2014, podpisalo pa še dodatnih 12, vključno z Evropsko unijo. Pogodbenice so se s tem zavezale, da bodo brez odlašanja sprejele potrebne zakonodajne in druge ukrepe za preprečevanje diskriminacije žensk.

Zagovornik načela enakosti je marca letos Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslal priporočilo k predlogu Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2021–2030). V njem je med drugim priporočil sprejetje ukrepov za večjo transparentnost zagotavljanja enakega plačila žensk in moških za primerljivo delo. O tej temi teče razprava tudi na ravni Evropske unije, saj je Evropska komisija pripravila predlog direktive o transparentnosti plač.

Kot izhaja iz Zagovornikove javnomnenjske raziskave Dojemanje in izkušnje z diskriminacijo v Sloveniji v letu 2020, se 90 odstotkov prebivalcev Slovenije strinja, da imajo moški in ženske lahko enakovredno vlogo v družbi. To pa ne pomeni, da diskriminacije na osnovi spola, torej tudi žensk, v družbi ni.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je leta 2014 opravila prvo reprezentativno vseevropsko raziskavo o pojavnosti nasilja nad ženskami. Podatki za Slovenijo so pokazali, da je 12 odstotkov žensk povedalo, da so bile žrtev fizičnega nasilja, štirje odstotki pa žrtev spolnega nasilja. Vsaka tretja ženska je navedla, da je bila od 15. leta starosti naprej že deležna psihičnega nasilja s strani svojega partnerja. Vsaka druga prebivalka Slovenije je od svojega 15. leta starosti že doživela spolno nadlegovanje, približno vsaka sedma pa je navedla, da je že bila žrtev ene od oblik zalezovanja.

Istanbulska konvencija s pristopom, ki v središče postavlja žrtve nasilja, nudi praktična orodja za sistemsko zaščito žensk in deklic in tako pomembno prispeva k izgradnji družbe enakopravnosti in enakih možnosti za vse.

Njeno uporabno vrednost pri nas spoznavamo tudi ob sprejemanju spremembe Kazenskega zakonika, ki bo na novo uredila kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja v model afirmativnega soglasja (»samo ja pomeni ja«). Uveljavitev takšnega modela narekuje prav Istanbulska konvencija, ki nalaga kriminalizacijo vseh oblik spolnih dejanj proti osebi brez njenega privoljenja. Zagovornik načela enakosti je parlamentarnemu Odboru za pravosodje priporočil potrditev predlagane novele.

Deli objavo

Ostale novice

Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023
Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023