10 let Istanbulske konvencije, 10 let od dogovora o proaktivnem ščitenju temeljnih pravic žensk

11. 5. 2021

Mineva 10 let, odkar so v Carigradu za podpisovanje odprli Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, bolj poznano pod imenom Istanbulska konvencija.

Istanbulska konvencija je pomemben mednarodni pravni instrument, ki se osredotoča na ženske kot najpogostejše žrtve nasilja v družini in drugih vrst nasilja. Njen namen je zaščita žensk pred vsemi oblikami nasilja, odprava vseh oblik diskriminacije žensk in oblikovanje ukrepov za zaščito in pomoč žrtvam.

Dokument je doslej ratificiralo 34 držav Sveta Evrope, Slovenija decembra 2014, podpisalo pa še dodatnih 12, vključno z Evropsko unijo. Pogodbenice so se s tem zavezale, da bodo brez odlašanja sprejele potrebne zakonodajne in druge ukrepe za preprečevanje diskriminacije žensk.

Zagovornik načela enakosti je marca letos Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslal priporočilo k predlogu Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2021–2030). V njem je med drugim priporočil sprejetje ukrepov za večjo transparentnost zagotavljanja enakega plačila žensk in moških za primerljivo delo. O tej temi teče razprava tudi na ravni Evropske unije, saj je Evropska komisija pripravila predlog direktive o transparentnosti plač.

Kot izhaja iz Zagovornikove javnomnenjske raziskave Dojemanje in izkušnje z diskriminacijo v Sloveniji v letu 2020, se 90 odstotkov prebivalcev Slovenije strinja, da imajo moški in ženske lahko enakovredno vlogo v družbi. To pa ne pomeni, da diskriminacije na osnovi spola, torej tudi žensk, v družbi ni.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je leta 2014 opravila prvo reprezentativno vseevropsko raziskavo o pojavnosti nasilja nad ženskami. Podatki za Slovenijo so pokazali, da je 12 odstotkov žensk povedalo, da so bile žrtev fizičnega nasilja, štirje odstotki pa žrtev spolnega nasilja. Vsaka tretja ženska je navedla, da je bila od 15. leta starosti naprej že deležna psihičnega nasilja s strani svojega partnerja. Vsaka druga prebivalka Slovenije je od svojega 15. leta starosti že doživela spolno nadlegovanje, približno vsaka sedma pa je navedla, da je že bila žrtev ene od oblik zalezovanja.

Istanbulska konvencija s pristopom, ki v središče postavlja žrtve nasilja, nudi praktična orodja za sistemsko zaščito žensk in deklic in tako pomembno prispeva k izgradnji družbe enakopravnosti in enakih možnosti za vse.

Njeno uporabno vrednost pri nas spoznavamo tudi ob sprejemanju spremembe Kazenskega zakonika, ki bo na novo uredila kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja v model afirmativnega soglasja (»samo ja pomeni ja«). Uveljavitev takšnega modela narekuje prav Istanbulska konvencija, ki nalaga kriminalizacijo vseh oblik spolnih dejanj proti osebi brez njenega privoljenja. Zagovornik načela enakosti je parlamentarnemu Odboru za pravosodje priporočil potrditev predlagane novele.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023