Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočila predstavitev stališč, a jih pri tem neupravičeno obravnavala slabše. Predstavitve njihovih stališč je objavila zgolj v prebranem povzetku, stališča strank, ki katoliškemu nauku ne nasprotujejo, pa predstavila z objavo zvočnih posnetkov pogovorov s kandidati teh strank za poslance. Radijska postaja je tako določene stranke diskriminirala na podlagi vere ali prepričanja, in sicer na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Radio je v postopku ugotavljanja diskriminacije v zadnjem dopisu Zagovorniku navedel, da bo, skladno z Zagovornikovo odločbo,  v prihodnje ravnal tako, da bo ugotovljeno diskriminacijo odpravil.