Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

22. 9. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, naj predlaga spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico. S spremembo zakonodaje naj odpravi možnost odvzemov in učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter tako volilno pravico zagotovi vsem polnoletnim državljanom. Vladi je priporočil še, naj z ustrezno zakonodajo poskrbi tudi za to, da bodo volilni postopki in gradivo dostopni in razumljivi vsem volivcem. Ljudem s težavami v duševnem zdravju, intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ali drugimi oblikami oviranosti pa naj zagotovi tudi možnost določitve osebe po lastni izbiri za podporo pri odločanju na volitvah.

Neuresničena priporočila:

Zagovornik načela enakosti Vladi priporoča, da:

1. pripravi in v Državni zbor RS vloži predlog za spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, da se odpravi možnost odvzema volilne pravice ter da se odpravi učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;

2. posodobi vse volilne postopke in že z zakonskimi jamstvi zagotovi, da bodo volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni ter da bo zagotovljeno informiranje in opolnomočenje vseh volivcev, tudi ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;

3. omogoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter ljudem z drugimi oblikami oviranosti možnost podpore osebe po lastni izbiri, s čimer bodo lahko polno in enako uživali volilno pravico.