Priporočili Zagovornika načela enakosti glede zagotavljanja dostopnosti do informacij o možnostih zdravstvene oskrbe delavcev migrantov v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika

20. 2. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Sistemsko priporočilo

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.

Priporočilo:

1. Zagovornik delodajalskim združenjem priporoča, da svoje člane pozovejo, naj na preprost in razumljiv način obveščajo delavce o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika (t.i. ambulante za neopredeljene). To naj omogočijo tudi v jezikih, ki jih delavci razumejo, in v čimbolj dostopnih oblikah.