Premestitev v bližjo poslovno enoto zaradi starševstva

9. 10. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila mati treh otrok. Zaposlena je v javnem zdravstvenem zavodu na oddelku, ki ima tudi poslovno enoto v kraju, ki je bližje njenemu prebivališču. Delodajalca je že večkrat prosila za premestitev v to enoto, saj bi ji to prihranilo vsaj pol ure vožnje na delo, delodajalcu pa potne stroške. Zagovornika je vprašala, ali ima kakšno pravico do premestitve na bližjo poslovno enoto. Zagovornik je stranki pojasnil, da imajo starši kot delavci posebej varovan položaj (tako po ZVarD kot po Zakonu o delovnih razmerjih), obveznost delodajalca pa je, da upošteva morebitne posebne okoliščine delavcev (starševstvo, materinstvo) in tako delavcem omogoči usklajevanje dela in družinskega življenja. Vendar pa je kraj dela ena bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, na katero delavec pristane ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Zagovornik je stranki predlagal, naj na delodajalca ponovno naslovi predlog za premestitev, v katerem obrazloži svoje osebne okoliščine (starševstvo, materinstvo, zlasti če ima mlajše otroke), pojasni, zakaj bi premestitev za njo pomenila lažje usklajevanje dela z družinskim življenjem, in prosi, naj se to upošteva. Če se z delodajalcem ne bi uspela sporazumeti, lahko vloži predlog za obravnavo diskriminacije, saj lahko Zagovornik v konkretnem primeru ugotovi ali gre morda za diskriminacijo šele po preverbi vseh okoliščin primera.