Ocena diskriminatornosti določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

19. 12. 2022
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi

Ali določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določajo, da je delodajalec upravičen do delnega vračila prispevkov v primeru, ko matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu, pomeni diskriminacijo očetov? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).