Ocena diskriminatornosti 13. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

11. 5. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi

Ali je 13. člen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) diskriminatoren, ker določa, da imajo gluhe osebe pravico do zagotovitve tolmača slovenskega znakovnega jezika v obsegu zgolj 30 ur letno? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.