Domnevna diskriminacija po starosti pri oddaji stanovanj Stanovanjskega sklada

13. 10. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je na spletni strani Stanovanjskega sklada zasledila, da imajo pri dostopu do najemniških stanovanj sklada prednost mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki in mlade osebe, varovana stanovanja sklada pa se oddajajo le starejšim od 65 let. Opozorila je, da gre za diskriminacijo vseh drugih. Zagovornik je stranki pojasnil, da je treba določene skupine ali posameznike z določeno osebno okoliščino včasih obravnavati privilegirano, da bi jim tako šele zagotovili enako obravnavo in enaka izhodišča, kot jih imajo drugi brez takih osebnih okoliščin. Pojasnil je, da se takšni privilegirani obravnavi strokovno reče posebni ukrepi ter da je ravnanje sklada lahko primer takega ukrepanja ob zaznanem slabšem položaju mladih in starejših od 65 let. Stranki je še pojasnil, da se do vprašanj domnevne diskriminacije Zagovornik lahko opredeli šele po izvedbi postopka ugotavljanja diskriminacije. Povabil jo je, naj odda predlog za obravnavo diskriminacije, če še vedno meni, da sklad deluje diskriminatorno.