Diskriminacija v zaposlitvenem postopku zaradi starosti

9. 10. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obranila kandidatka za delo, ki je pojasnila, da je pred kratkim spremenila poklicno pot, zato se je prijavila na začetniško delovno mesto. V izbirnem postopku je na razgovoru opazila, da je potencialni delodajalec presenečen nad njeno starostjo, ter ocenila, da je pričakoval mlajšo osebo. Opisala je tudi druge domnevne nepravilnosti v izbirnem postopku, ki so sledile razgovoru. Zagovornik je gospe pojasnil svoje pristojnosti in elemente diskriminacije v smislu določb Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). V okviru svetovalne funkcije je po preučitvi dejstev, s katerimi ga je seznanila predlagateljica, zaključil, da na podlagi navedb in priložene listinske dokumentacije ni mogoče ugotoviti obstoja vseh elementov, ki morajo biti podani, da lahko govorimo o diskriminaciji v smislu ZVarD, predlagateljici pa je predstavil tudi druge možnosti, kako lahko ukrepa v primeru suma na nepravilnost izbirnega postopka za zaposlitev. Predlagateljica je po prejemu Zagovornikovega pojasnila sporočila, da je podala prijavo na Inšpektorat za delo.