Search
Close this search box.

Zdravstveni inšpektorji potrdili Zagovornikove ugotovitve kršitev pri dostopu pacientov do osebnega zdravnika

28. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA

Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja vseh zakonsko predpisanih možnosti naročanja – to je osebno v ambulanti, po telefonu, po pošti ali elektronsko –, je o tem obvestil tudi Zdravstveni inšpektorat in ga pozval k ukrepanju. Ta je v nadzoru, ki ga je marca letos izvedel pri 49 izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ugotovil, da kar 78 odstotkov izvajalcev svojim pacientom ne omogoča naročanja skladno z zakonom ter jim tako omejuje pravice do dostopa do zdravstvenih storitev. Inšpektorat je izdal več opozoril in navodil za odpravo pomanjkljivosti in napovedal ponovitev nadzora.

V okviru svetovanja so Zagovorniku konec lanskega leta v okviru svetovanja državljanke in državljani poročali o  težavah pri naročanju na preglede v ambulantah družinske medicine.

Pacienti so Zagovornika obveščali, da so se ob uvajanju elektronskega naročanja okrnile druge zakonsko predpisane možnosti komuniciranja z osebnim zdravnikom. Slabše digitalno pismeni (predvsem starejši, osebe ki nimajo dostopa do interneta oz. mobilnih aplikacij in akutno bolni…..) so opozorili, da do zdravnika po telefonu in osebno zelo težko pridejo. 

Zagovornik je zato preveril  dostopnost ambulant družinske medicine v zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih. Ugotovil je, da večje število ambulant ne upošteva zakonskih pravil o možnih načinih naročanja. Tako npr. možnosti naročanja po telefonu v nekaterih ambulantah niso bile zagotovljene ves ordinacijski čas, ampak le nekaj ur dnevno. Informacije o načinih naročanja na avtomatskih telefonskih odzivnikih niso bile popolne oziroma so bile podane prehitro, da bi si jih bilo mogoče zabeležiti ali zapomniti. Nekatere ambulante niso bile opremljene z avtomatskimi telefonskimi odzivniki oziroma so bile informacije na teh odzivnikih zastarele ali pomanjkljive. Nekatere tudi niso zagotavljale naročanja po pošti in osebno z obiskom ambulante. Tudi obvestila na spletnih straneh ambulant so bila pogosto pomanjkljiva

Na podlagi navedenega je ocenil, da so nekatere ranljive skupine pri dostopu do osebnega zdravnika v slabšem položaju. Težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe imajo predvsem starejši, ljudje z invalidnostmi, tisti, ki težje govorijo slovensko, in tisti z resnimi zdravstvenimi stanji, saj ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati novih komunikacijskih tehnologij.

O ugotovitvah je takrat seznanil Ministrstvo za zdravje in izdal več priporočil za odpravo nepravilnosti, ki so objavljena na naslovu https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-komunikacijske-dostopnosti-ambulant-druzinske-medicine/. Zdravstvenemu inšpektoratu pa je predlagal, naj izvede nadzor.

Ta je to tudi storil in Zagovornika obvestil, da med 49 preverjenimi ambulantami kar 78 odstotkov svojim pacientom ne omogoča  dostopnosti  tako, kot bi morale po Zakonu o pacientovih pravicah in Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Zato je izrekel več opominov in navodil o odpravi nepravilnosti ter napovedal, da bo nadzor ponovil.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Ugotovitve zdravstvenega inšpektorata potrjujejo, da ima veliko ljudi, tudi ranljivih, velike težav pri dostopu do osebnega zdravnika. Nedopustno je, da ljudje, ki so bolni, velikokrat ne morejo priti neposredno do zdravnika.  Prav tako pričakuje od Ministrstva za zdravje da bo na tem področju bolj pozorno in zagotavljalo, da bodo vsi izvajalci spoštovali zakonska določila in omogočali svojim pacientom neoviran dostop do zdravstvenih storitev. Zagovornik bo dogajanje na tem področju pozorno spremljal še naprej.«

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024