Search
Close this search box.

Zakon o osebni asistenci po oceni Zagovornika diskriminatoren tudi do mladostnikov zaradi omejevanja pravic po starosti

21. 12. 2023

Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil še oceno diskriminatornosti glede postavitve spodnje starostne meje 18 let. Tudi v tem primeru je Zagovornik ocenil, da za takšno različno obravnavo ni dopustnega razloga in je zato ureditev diskriminatorna.

Osebna asistenca je pomoč osebam z najtežjimi invalidnostmi. Zakon o osebni asistenci v 6. členu med drugim kot pogoj za upravičenost do osebne asistence določa, da morajo biti osebe, ki želijo uveljaviti pravico do osebne asistence, ob zaprosilu za to storitev stare med 18 in 65 let.

Zagovornik je leta 2021 opravil oceno diskriminatornosti Zakona o osebni asistenci glede zgornje starostne meje za uveljavitev pravice do osebne asistence in ocenil, da ureditev različno ureja pravice oseb z invalidnostmi samo glede na to, koliko so stari. Za takšno različno obravnavo ni ustavno dopustnega razloga in je zato takšno ureditev ocenil za diskriminatorno.

Nato je obravnaval še diskriminatornost spodnje starostne meje, pri čemer se je Zagovornik omejil na osebe stare med 15 in 18 let. Osebe, ki so dopolnile 15 let, so lahko tudi v delovnem razmerju, lahko sodelujejo v sodnih in upravnih postopkih, privolijo v medicinski poseg… Tako so v svojih bistvenih dejanskih in pravnih prvinah v primerljivem položaju z osebami z invalidnostmi, ki so dopolnile 18 let. A zaradi postavljenega starostnega pogoja v primerjavi z njimi ne morejo dostopati do pravic iz osebne asistence. S tem pa jim je samo zaradi starosti omejeno aktivno življenje.

Čeprav so do določenih podpornih storitev starši otrok s posebnimi potrebami upravičeni, te oblike pomoči niso primerljive z osebno asistenco.

Zagovornik je zato na ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti priporočil spremembo Zakona o osebni asistenci na način, da bo osebna asistenca dostopna tudi za osebe, ki so stare med 15 in 18 let.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Osebna asistenca v Sloveniji nekaterim ni dostopna zaradi njihove starosti. Aktivno življenje ni omejeno med 18. in 65. letom in temu prilagojeno bi moralo biti tudi koriščenje osebne asistence. Mladi med 15. in 18. letom imajo številne druge pravice, ki jih lahko uveljavljajo v družbi, zato ni razloga, da bi tistim mladim, ki imajo invalidnosti, odrekali možnost aktivnega življenja s pomočjo osebnega asistenta.«

Ocena diskriminatornosti je dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/zakon-o-osebni-asistenci-po-oceni-zagovornika-diskriminatoren-tudi-do-mladostnikov-zaradi-omejevanja-pravic-po-starosti/, priporočilo pa na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-zakona-o-osebni-asistenci/.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023