Zagovorniku Mihi Lobniku nov mandat v izvršnem odboru Equineta

12. 10. 2023
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, je bil na redni letni skupščini evropske mreže organov za enakost Equinet včeraj ponovno izvoljen v izvršni odbor Equineta do leta 2025. Kot član izvršnega odbora bo tudi v novem mandatu aktivno sodeloval pri odločitvah o delovanju te mednarodne organizacije.

Equinet je mednarodna organizacija, ki povezuje državne organe za varstvo pred diskriminacijo iz 34 evropskih držav. Prizadeva si za okrepitev odprave diskriminacije in spodbujanje enake obravnave, kar dosega s sodelovanjem z različnimi mednarodnimi akterji, predvsem Evropsko komisijo, Agencijo EU za temeljne pravice, Organi Sveta Evrope (Komisar za človekove pravice, ECRI) ter Organizacijo združenih narodov. Omogoča sodelovanje in deljenje pozitivnih praks med organi za enakopravno obravnavo in prispeva pri razvoju prava varstva pred diskriminacijo.

Izvršni odbor Equineta skrbi za usmeritev in delovanje organizacije in izvaja nadzor nad delovnimi skupinami, v katerih delujejo predstavniki vseh nacionalnih ustanov za varstvo pred diskriminacijo, kot je slovenski Zagovornik načela enakosti. Zagovornik Miha Lobnik je bil član izvršnega odbora Equineta tudi v mandatih 2019–2021 in 2021–2023.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, je ob izvolitvi povedal: »Moja izvolitev v izvršni odbor evropske zveze zagovornikov načela enakosti potrjuje, da napredek Slovenije na področju varstva pred diskriminacijo v Evropi v zadnjih letih ni ostal neopažen. Naši skupni izzivi v prihodnje so tema dveh prihajajočih novih direktiv, ki bosta ključni za utrditev sistematičnega dela na zmanjševanju diskriminacije v Evropi. Med drugim bosta urejali tudi standarde za delovanje zagovornikov načela enakosti, ki jim zagotavljajo pogoje za neodvisnost in dovoljšnja sredstva za učinkovito delovanje. To je še vedno izziv tudi za Slovenijo, kjer z vladnim predlogom proračuna ne bo mogoče izvajati vseh z zakonom določenih obveznosti. Ob tem nas čakajo še pomembni drugi izzivi. Umetna inteligenca je lahko vir mnogih neenakosti in potreben bo stalen nadzor, ki bo skrbel, da negativni učinki robotskega odločanja ne bodo prevladali nad pozitivnimi.«

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023