Search
Close this search box.

Zagovornik za dosledno spoštovanje pravic pacientov pri naročanju na pregled pri družinskem zdravniku

3. 2. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotovijo vse načine naročanja, kot so predvideni po Zakonu o pacientovih pravicah in Pravilniku o naročanju. To pomeni osebno v ambulantah, po telefonu, po pošti in elektronsko. Zagovornik ugotavlja, da so nekatere ranljive skupine v slabšem položaju pri naročanju na obravnavo pri družinskem zdravniku. Razlog za to je, da nekatere ambulante ne upoštevajo veljavnih pravil o možnih načinih naročanja.

Zagovornik se je v okviru opravljenih svetovanj seznanil s težavami pacientov, ki so želeli priti v stik z družinskim zdravnikom. Dostopnost ambulant družinske medicine se je poslabšala predvsem zaradi uvedbe elektronskih načinov naročanja pacientov. Druge možnosti komunikacije z zdravnikom, ki so sicer zakonsko določene, pa so se zožile.

Težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe to povzroča predvsem ranljivim skupinam. Te so zaradi osebnih okoliščin starosti, invalidnosti, jezika, zdravstvenega in premoženjskega stanja v slabšem položaju, ker ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati novih tehnologij.  

Zagovornik je preveril komunikacijsko dostopnost ambulant družinske medicine v zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih. Slabše digitalno pismeni so opozorili, da do zdravnika po telefonu in osebno zelo težko pridejo.  

»Po treh, štirih dneh dobim medicinsko sestro, potem pa je tudi časovna omejitev, od 9. do 12. ure, pa vmes je zasedeno. Izven teh ur je pa tajnica. Ni pa niti možnosti, da bi na tajnico kaj povedal.«

»V letu in pol nisem uspel priti do nove zdravnice. Imam redne kontrole na dve leti, ker imam težave z grlom. Sem klical, pisal na mail, ni bilo odziva, zato sem šel tja osebno.«

»Če greš preko aplikacije – ker sem računalniško pismen, še gre –, ampak potem pa zmrznem. Rabiš različne kode, da sploh dostopaš, potem pa čakaš. In čakaš, kdaj bodo odgovorili. Odgovor dobiš. Ampak če si mal zblojen, potem se pa zgubiš.  Včasih tudi sistem ne dela.«

Zagovornik je ugotovil, da možnosti naročanja po telefonu v nekaterih ambulantah niso bile zagotovljene ves ordinacijski čas, ampak le nekaj ur dnevno. Informacije o načinih naročanja na avtomatskih telefonskih odzivnikih niso bile popolne oziroma so bile podane prehitro, da bi si jih bilo mogoče zabeležiti ali zapomniti. Nekatere ambulante niso bile opremljene z avtomatskimi telefonskimi odzivniki oziroma so bile informacije na teh odzivnikih zastarele ali pomanjkljive. Nekatere tudi niso zagotavljale naročanja po pošti in osebno z obiskom ambulante.

Zato je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotovijo vse načine naročanja, kot so določeni z Zakonom o pacientovih pravicah in s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. To pomeni osebno v ambulanti, po telefonu, po pošti in elektronsko.

Priporočil je, naj bo telefonsko naročanje v ambulantah na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotovljeno ves ordinacijski čas. Ob nedosegljivosti v tem času pa naj se še isti dan zagotovi povratni klic. Vse ambulante bi morale imeti izven ordinacijskega časa tudi avtomatski telefonski odzivnik, ki bi nudil informacije o ordinacijskem času in o možnih načinih naročanja.

V priporočilu ministrstvu je Zagovornik navedel še, da je nesprejemljivo kakršnokoli omejevanje časa, kdaj lahko pacienti pošiljajo elektronska sporočila. Zato je priporočil, naj bo elektronsko komuniciranje z zdravniki brez časovnih omejitev.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Digitalizacija oziroma uvajanje elektronskih načinov komuniciranja ne sme nadomestiti ali zožiti drugih zakonsko predpisanih možnosti dostopanja do družinskih zdravnikov. Prikrita doktrina omejevanja dostopa do čakalnic za tiste, ki potrebujejo zdravnika, je nesprejemljiva.«

To je povzetek priporočila, ki je v celoti dostopno na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/02/Priporocilo-dostopnost-ambulant-druzinske-medicine.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024