Search
Close this search box.

Zagovornik z novim priporočilom vlado poziva, naj stori vse za prenehanje kršenja pravic invalidov do mobilnosti in svobode gibanja

6. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.

Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Kot je navedel v dopisu vladi, mora ta storiti vse, da bodo ljudje z invalidnostmi, ki lahko vozijo, tudi v času zdravniške stavke lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja. Kot je ponovno opozoril, je zaradi trenutnega stanja ogrožena pravica velike večine teh ljudi do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo. Edina ambulanta za voznike s posebnimi potrebami v Sloveniji, prek katere lahko pridobijo potrebno dokumentacijo za podaljšanje oziroma pridobitev vozniških dovoljenj, ne deluje za osebe, stare med 18 in 65 let.

Zagovornik načela enakosti je 23. februarja 2024 Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča (URI Soča) priporočil, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi nemoteno delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja. Teh zdaj ne morejo pridobiti vsi invalidi, stari med 18 in 65 let.

O priporočilu je obvestil tudi vlado, ki je nato z Odlokom o opravljanju zdravniške službe v času stavke, sprejetim 29. februarja, določila, da morajo zdravniki med stavko opravljati tudi zdravniške preglede za potrebe voznikov s posebnimi potrebami.

Zagovornik je vladni odziv pozdravil, ker je z odlokom zaščitila dostojanstvo in temeljne pravice najranljivejše skupine prebivalstva. Delovala je tudi skladno z Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija in po kateri je treba ljudem z invalidnostmi zagotavljati tudi največjo možno samostojno osebno mobilnost.

URI Soča vladnega odloka ne izvaja, zato večina ljudi z invalidnostmi, ki bi lahko uporabljali osebno vozilo, še vedno ne morejo podaljšati veljavnosti ali pridobiti vozniških dovoljenj.

Zagovornik se je zato ponovno obrnil na vlado in ji v skladu z drugo alinejo 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo priporočil, naj stori vse, da da bodo ljudje z invalidnostmi, ki lahko vozijo, tudi v času zdravniške stavke lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja.

Opozoril je, da postopanje URI Soča ogroža pravico ljudi z invalidnostmi do mobilnosti in svobode gibanja, s tem pa tudi do izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.

»Ko je samo ljudem z invalidnostmi in samo zaradi te njihove osebne okoliščine onemogočeno prosto gibanje, je to diskriminacija, ki jo morajo država in vsi vpleteni takoj ustaviti,« opozarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

»Stavka zdravnikov ima sicer za vse enake posledice, a nekatere ljudi samo zaradi njihovih osebnih okoliščin prizadene nesorazmerno bolj. Zato lahko v tem primeru govorimo o posredni diskriminaciji ljudi z invalidnostmi. Kot smo pri Zagovorniku že pokazali, je ljudem z invalidnostmi javni potniški promet praktično nedostopen. To, da se zaradi zdravniške stavke veliki večini tistih, ki so lahko samostojni pri mobilnosti, ta možnost ne omogoča, te ljudi postavlja v bistveno slabši položaj v primerjavi z drugimi, ki so brez invalidnosti in lahko svoje življenjske potrebe zadovoljijo tudi z uporabo javnega prevoza. Spoštovati predpise s področja varstva pred diskriminacijo pomeni tudi upoštevati posebne položaje najranljivejših.«

Zagovornik je zaradi suma posredne diskriminacije Zdravstvenemu inšpektoratu in Inšpektoratu za delo predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora.

Priporočilo Zagovornika je na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/03/Priporocilo-vladi-glede-ukrepov-za-ljudi-z-invalidnostmi-ki-zaradi-zdravniske-stavke-ne-morejo-podaljsati-vozniskih-dovoljenj.pdf.

Predlog za inšpekcijski nadzor pa na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/03/Predlog-za-izvedbo-inspekcijskega-nadzora-dostopnost-do-ambulante-za-pridobitev-vozniskega-dovoljenja.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024