Search
Close this search box.

Zagovornik z novim priporočilom vlado poziva, naj stori vse za prenehanje kršenja pravic invalidov do mobilnosti in svobode gibanja

6. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.

Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Kot je navedel v dopisu vladi, mora ta storiti vse, da bodo ljudje z invalidnostmi, ki lahko vozijo, tudi v času zdravniške stavke lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja. Kot je ponovno opozoril, je zaradi trenutnega stanja ogrožena pravica velike večine teh ljudi do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo. Edina ambulanta za voznike s posebnimi potrebami v Sloveniji, prek katere lahko pridobijo potrebno dokumentacijo za podaljšanje oziroma pridobitev vozniških dovoljenj, ne deluje za osebe, stare med 18 in 65 let.

Zagovornik načela enakosti je 23. februarja 2024 Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča (URI Soča) priporočil, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi nemoteno delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja. Teh zdaj ne morejo pridobiti vsi invalidi, stari med 18 in 65 let.

O priporočilu je obvestil tudi vlado, ki je nato z Odlokom o opravljanju zdravniške službe v času stavke, sprejetim 29. februarja, določila, da morajo zdravniki med stavko opravljati tudi zdravniške preglede za potrebe voznikov s posebnimi potrebami.

Zagovornik je vladni odziv pozdravil, ker je z odlokom zaščitila dostojanstvo in temeljne pravice najranljivejše skupine prebivalstva. Delovala je tudi skladno z Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija in po kateri je treba ljudem z invalidnostmi zagotavljati tudi največjo možno samostojno osebno mobilnost.

URI Soča vladnega odloka ne izvaja, zato večina ljudi z invalidnostmi, ki bi lahko uporabljali osebno vozilo, še vedno ne morejo podaljšati veljavnosti ali pridobiti vozniških dovoljenj.

Zagovornik se je zato ponovno obrnil na vlado in ji v skladu z drugo alinejo 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo priporočil, naj stori vse, da da bodo ljudje z invalidnostmi, ki lahko vozijo, tudi v času zdravniške stavke lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja.

Opozoril je, da postopanje URI Soča ogroža pravico ljudi z invalidnostmi do mobilnosti in svobode gibanja, s tem pa tudi do izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.

»Ko je samo ljudem z invalidnostmi in samo zaradi te njihove osebne okoliščine onemogočeno prosto gibanje, je to diskriminacija, ki jo morajo država in vsi vpleteni takoj ustaviti,« opozarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

»Stavka zdravnikov ima sicer za vse enake posledice, a nekatere ljudi samo zaradi njihovih osebnih okoliščin prizadene nesorazmerno bolj. Zato lahko v tem primeru govorimo o posredni diskriminaciji ljudi z invalidnostmi. Kot smo pri Zagovorniku že pokazali, je ljudem z invalidnostmi javni potniški promet praktično nedostopen. To, da se zaradi zdravniške stavke veliki večini tistih, ki so lahko samostojni pri mobilnosti, ta možnost ne omogoča, te ljudi postavlja v bistveno slabši položaj v primerjavi z drugimi, ki so brez invalidnosti in lahko svoje življenjske potrebe zadovoljijo tudi z uporabo javnega prevoza. Spoštovati predpise s področja varstva pred diskriminacijo pomeni tudi upoštevati posebne položaje najranljivejših.«

Zagovornik je zaradi suma posredne diskriminacije Zdravstvenemu inšpektoratu in Inšpektoratu za delo predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora.

Priporočilo Zagovornika je na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/03/Priporocilo-vladi-glede-ukrepov-za-ljudi-z-invalidnostmi-ki-zaradi-zdravniske-stavke-ne-morejo-podaljsati-vozniskih-dovoljenj.pdf.

Predlog za inšpekcijski nadzor pa na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/03/Predlog-za-izvedbo-inspekcijskega-nadzora-dostopnost-do-ambulante-za-pridobitev-vozniskega-dovoljenja.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024