Search
Close this search box.

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

21. 9. 2022
Logotip Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti so namreč ključna podlaga za snovanje naprednih in z EU smernicami usklajenih ukrepov varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakih možnosti tako zakonodajni ravni, kot na ravni politik. Vladi RS je priporočil tudi, da vzpostavi enotno točko na ravni vlade (ministrstva, urada ali druge organizacijske enote), katere ključna naloga bi bila priprava, sprejem in spremljanje učinkovitosti izvajanja nacionalnih politik preprečevanja in odprave diskriminacije ter spodbujanja enakih možnosti na celovit in poenoten način.

Aktualna Evropska komisija (EK) je doslej s področja varstva pred diskriminacijo za posamezne ranljive skupine ljudi oziroma za preprečevanje določene oblike diskriminacije sprejela šest ključnih strateških dokumentov. To so:

  • Unija enakosti: strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov
  • Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030
  • Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025
  • Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030)

Gre za temeljne strateške usmeritve EU glede zagotavljanja enakopravnosti, enakega položaja in enakih možnosti posameznih družbenih skupin z določeno osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, ki naj bi jim države članice sledile pri snovanju nacionalnih strateških načrtov in posledično politik (policy) in ukrepov z namenom zagotavljanja enakih možnosti pripadnikov teh skupin.

V Sloveniji sta v veljavi le dva –  Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 in Akcijski program za invalide 2022–2030.

Ni pa sprejetih nacionalnih strateških načrtov, ki bi v nacionalni okvir politik prenesel navedene strateške dokumente:

  • Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025
  • Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030).

Eden od razlogov, da teh nacionalnih strateških načrtov še vedno nimamo, je tudi v tem, da na ravni vlade ni določene enotne točke (ang. focal point), ki bi na celovit način skrbela za koordinacijo nacionalnih politik preprečevanja in odprave diskriminacije ter spodbujanja enakih možnosti. Na ta način bi bila zagotovljena priprava in sprejetje nacionalnih strateških načrtov s področja varstva pred diskriminacijo in koordinacija aktivnosti oziroma ukrepov za doseganje ciljev, določenih v teh načrtih. Prav tako je namen te točke, da na sistematičen način spremlja učinkovitost izvajanih politik oziroma ukrepov, katerih cilj je odprava ali preprečevanje diskriminacije. 

Priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/priporocila/.

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024