Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

21. 9. 2022
Logotip Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti so namreč ključna podlaga za snovanje naprednih in z EU smernicami usklajenih ukrepov varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakih možnosti tako zakonodajni ravni, kot na ravni politik. Vladi RS je priporočil tudi, da vzpostavi enotno točko na ravni vlade (ministrstva, urada ali druge organizacijske enote), katere ključna naloga bi bila priprava, sprejem in spremljanje učinkovitosti izvajanja nacionalnih politik preprečevanja in odprave diskriminacije ter spodbujanja enakih možnosti na celovit in poenoten način.

Aktualna Evropska komisija (EK) je doslej s področja varstva pred diskriminacijo za posamezne ranljive skupine ljudi oziroma za preprečevanje določene oblike diskriminacije sprejela šest ključnih strateških dokumentov. To so:

  • Unija enakosti: strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov
  • Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030
  • Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025
  • Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030)

Gre za temeljne strateške usmeritve EU glede zagotavljanja enakopravnosti, enakega položaja in enakih možnosti posameznih družbenih skupin z določeno osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, ki naj bi jim države članice sledile pri snovanju nacionalnih strateških načrtov in posledično politik (policy) in ukrepov z namenom zagotavljanja enakih možnosti pripadnikov teh skupin.

V Sloveniji sta v veljavi le dva –  Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 in Akcijski program za invalide 2022–2030.

Ni pa sprejetih nacionalnih strateških načrtov, ki bi v nacionalni okvir politik prenesel navedene strateške dokumente:

  • Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025
  • Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025
  • Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030).

Eden od razlogov, da teh nacionalnih strateških načrtov še vedno nimamo, je tudi v tem, da na ravni vlade ni določene enotne točke (ang. focal point), ki bi na celovit način skrbela za koordinacijo nacionalnih politik preprečevanja in odprave diskriminacije ter spodbujanja enakih možnosti. Na ta način bi bila zagotovljena priprava in sprejetje nacionalnih strateških načrtov s področja varstva pred diskriminacijo in koordinacija aktivnosti oziroma ukrepov za doseganje ciljev, določenih v teh načrtih. Prav tako je namen te točke, da na sistematičen način spremlja učinkovitost izvajanih politik oziroma ukrepov, katerih cilj je odprava ali preprečevanje diskriminacije. 

Priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/priporocila/.

Deli objavo

Ostale novice

Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023
Miha Lobnik na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Foto: Matija Sušnik/DZRS-169m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslancem, ki so člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil delo Zagovornika v letu...
15. 9. 2023
diskriminacija razgovor za službo
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo....
13. 9. 2023
20190806-00952450 - 16_9
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce...
4. 9. 2023
Miha lobnik s predstavniki nevladnih organizacij
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za enakopravno obravnavo LGBTIQ-oseb. Predstavniki društev Legebitra in Ljubljana Pride,...
31. 8. 2023
Lobnik-Felda-m
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi predstavil delo Zagovornika iz leta 2022. Na delovnem srečanju sta pozornost...
30. 8. 2023
20230829_162026
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečal s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Govorila sta o...
29. 8. 2023
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Potem ko je Zagovornik načela enakosti konec leta 2022 z obsežno raziskavo s klici v ambulante družinske medicine ugotovil, da veliko število ambulant ne zagotavlja...
28. 8. 2023
zakon o javnih uslužbencih Daniel Novakovič STA
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval...
23. 8. 2023
priporočila Zagovornika glede sprememb zakona o duševnem zdravju
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje ljudi s težavami v...
19. 7. 2023