Search
Close this search box.

Zagovornik večkrat ugotovil diskriminacijo na podlagi narodnosti in barve kože

21. 3. 2023
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri Zagovorniku vsako leto obravnavamo in ugotovimo primere diskriminacije na podlagi narodnosti oziroma rase in etničnega porekla. Tudi zato vladi priporočamo, naj čim prej pripravi nacionalni strateški načrt za boj proti rasizmu.«

V nadaljevanju je pregled izbranih primerov ugotavljanja diskriminacije, v katerih sta bili kot razlog za diskriminacijo ugotovljeni osebni okoliščini narodnosti oziroma rase ali etničnega porekla:

  • Varnostna služba v trgovini je kupca najprej pregledala, ker ji je bil zaradi temne polti sumljiv, nato pa poklicala policijo in ga do prihoda policistov zadrževala kljub temu, da se je izkazalo, da ni kradel. Varnostna služba se je na odločbo Zagovornika oktobra 2019 pritožila na Upravno sodišče, ki v zadevi po treh letih še vedno ni odločilo.
  • Zagovornik je na strani spletnega medija pod novico na temo simpozija, ki je potekal v spomin na žrtve genocida nad Romi med 2. svetovno vojno, zasledil komentarja dveh uporabnikov portala, v katerih je prepoznal diskriminatorne izjave, ki so spodbujale sovraštvo in nestrpnost do Romov. Zagovornik je portal pozval k umiku komentarjev. Ker ni prejel odgovora, je sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti. V odločbi je ugotovil obstoj pozivanja k diskriminaciji, ki ga je s svojo opustitvijo uredniškega dela dopustil portal. V komentarjih so bile neprikrite grožnje, zmerjanja in žalitve pripadnikov romske skupnosti. Portal je nato komentarje izbrisal.

  • Zagovornik je prejel prijavo zaradi ravnanja ene od upravnih enot in policije zaradi internega navodila, s katerim je Ministrstvo za notranje zadeve upravnim enotam odredilo posebno pozornost, kadar so slovenske državljanke napovedale sklenitev zakonske zveze z državljani nekaterih afriških držav. Na podlagi navodila prijaviteljica v Republiki Slovenije ni mogla skleniti zakonske zveze s tujim državljanom, saj mu je upravna enota na podlagi napovedane sklenitve zakonske zveze zasegla dokumente. Zagovornik je ugotovil, da je interno navodilo diskriminatorno na podlagi rase ali etnične pripadnosti. Na podlagi postopka Zagovornika je ministrstvo interno navodilo preklicalo.

  • Zagovornik je na podlagi prijave tretje osebe obravnaval primer domnevne diskriminacije pri ponujanju storitve prevoza oseb. Skupina udeležencev pogreba na ljubljanskih Žalah je potrebovala prevoz do središča mesta. Poklicali so taksi službo in se dogovorili, da bosta ponje prišli dve vozili. Taksija sta na dogovorjeno lokacijo prišla ločeno. Najprej je prevoz oseb zavrnil prvi, nato še drugi taksist. Zagovornik je med postopkom ugotovil, da sta taksista prevoz strank zavrnila izključno zaradi njihove rase ali narodnosti. Zagovornik je tako ugotovil obstoj neposredne diskriminacije. Podjetju, za katerega sta taksista izvajala storitev, je priporočil, naj sprejme interni akt o enaki obravnavi strank ne glede na njihove osebne okoliščine in naj vsakemu pogodbenemu izvajalcu ob začetku sodelovanja v podpis da izjavo o spoštovanju načel enake obravnave. Ljubljanski občinski upravi pa je priporočil, naj od taksi podjetij, ki jim podeli dovoljenje za izvajanje prevozov, zahteva uresničevanje načel enakega obravnavanja. O diskriminaciji je obvestil tudi Tržni inšpektorat, ki je proti taksistoma uvedel prekrškovni postopek in jima nato zaradi diskriminacije izrekel opomin.

  • Na Zagovornika se je obrnil predlagatelj v zvezi z medijsko objavo članka v tedniku Demokracija ter zatrjeval diskriminacijo zaradi rase in vere. Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije z analizo besedila ugotovil, da je avtor zapisa v njem opravičeval ideje o prevladi in večvrednosti ljudi glede na barvo kože, etnično poreklo in versko prepričanje. Odgovorni urednik revije se je skliceval na to, da je objava glosa oziroma satira. Zagovornik je ugotovil, da je objava zaradi opravičevanja idej o prevladi ali večvrednosti ene skupine oseb v primerjavi z drugimi skupinami oseb diskriminatorna ne glede na žanr, v katerem naj bi bila zapisana.

  • Zagovornik je prejel predlog za začetek postopka ugotavljanja diskriminacije zaradi neprimernih izjav voditeljice oddaje Faktor na televiziji TV3, ki je ljudi razvrstila na podlagi njihove osebne okoliščine rase, jih vrednostno razdelila in ob tem podala jasno sporočilo o manjvrednosti ljudi določene rase. Zagovornik je v postopku ugotovil, da vsebina oddaje vsebuje prepovedano javno opravičevanje zapostavljanja in preziranja oseb zaradi osebnih okoliščin barve kože in tudi prepovedano opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi nad tistimi, ki niso člani te skupine.

  • Zagovornik je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi.

  • Banka je stranki zaprla osebni račun samo zato, ker je kubanska državljanka. Zato je Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do storitev.

  • Na Zagovornika se je obrnil uporabnik storitev finančnega podjetja, ki mu je to sporočilo, da bo z njim prekinilo poslovno razmerje zato, ker je državljan ene izmed držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma. Zagovornik je ugotovil, da morajo finančna podjetja le bolj nadzorovati ravnanja strank, pri katerih obstaja večje tveganje za nezakonito poslovanje. Noben predpis pa jim ne dovoljuje, da bi lahko strankam uporabo storitev avtomatično onemogočila samo zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot je državljanstvo. Zato je odločil, da je podjetje v obravnavanem primeru uporabnika diskriminiralo. Zagovornik je primer predal Tržnemu inšpektoratu in predlagal uvedbo prekrškovnega postopka. Inšpektorat je postopek uvedel in z odločbo potrdil, da je podjetje res ravnalo diskriminatorno. Izrekel je opomin.

Več o naštetih in drugih izdelkih Zagovornika je na spletni strani organa za varstvo pred diskriminacijo. Tam so tudi informacije o ocenah diskriminatornosti predpisov, povezanih z osebnima okoliščinama narodnosti in rase ali etničnega porekla, ter informacije o priporočilih Zagovornika za odpravo diskriminacije v predpisih, ki jih je ocenil za diskriminatorne: https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/iskalnik/.

Za izboljšanje stanja na področju varstva pred diskriminacijo je Zagovornik med drugim vladi priporočil, naj Slovenija v skladu z zahtevami Evropske komisije za obdobje 2020–2025 pripravi nacionalne strategije za enakost spolov, za boj proti rasizmu, za enakost LGBTIQ-oseb ter za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja za obdobje 2021–2030. Vlada je v odgovoru pojasnila, da pripravlja le nacionalni strategiji za enakost spolov ter za boj proti antisemitizmu, drugih pa ne. Priporočil je tudi vzpostavitev organa na ravni vlade, ki bi bil zadolžen za vodenje in koordinacijo protidiskriminacijskih politik. Več na naslovu https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-glede-priprave-nacionalnih-strateskih-nacrtov-za-varstvo-pred-diskriminacijo/.

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024