Search
Close this search box.

Zagovornik v primeru zavrnitve počitniškega varstva otroku s posebnimi potrebami priporočil upoštevanje razlik v potrebah teh otrok

19. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.

Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni bilo omogočeno, da bi se vključil v organizirano počitniško varstvo, obravnavan diskriminatorno.

Ugotovil je, da sta društvi, pri katerih naj bi otroka sprejeli v počitniško varstvo, sprejemali tudi otroke s posebnimi potrebami in bi tudi tega otroka, če bi za to prejeli dodatna sredstva občine ali staršev. Potreboval bi namreč stalnega spremljevalca, česar društvi nista mogli zagotoviti za 15 evrov dnevno, kolikor je program za vsakega otroka sofinancirala občina.

Zagovornik je postopek ustavil zaradi odločitve predlagatelja, da umakne predlog za obravnavo diskriminacije. Predlagatelj je ob tem Zagovornika pozval, naj Mestno občino Ljubljana, v kateri se je primer domnevno diskriminatorne obravnave zgodil, opozori na to, da izbrani izvajalci počitniškega varstva ne omogočajo vsem otrokom s posebnimi potrebami. Omogočeno je namreč samo določenim otrokom z invalidnostmi.

Na podlagi pridobljenih podatkov v postopku je tako Zagovornik Mestni občini Ljubljana priporočil, naj pri pripravi podobnih razpisov za izvajalce počitniškega varstva natančneje določi, kako bo varstvo pod enakimi pogoji dostopno tudi vsem otrokom s posebnimi potrebami. Navedel je, da bi lahko občina za te otroke omogočila višji znesek sofinanciranja varstva, če bi se za to pojavili utemeljeni razlogi. Občina je namreč v obravnavanem primeru zavrnila prošnjo enega od društev, da bi za tega otroka namenila dodatna sredstva, društvo pa mu priskrbelo stalnega spremljevalca in tako omogočilo primerno in varno počitniško varstvo njemu in drugim udeležencem. Tudi drugo društvo bi otroka v varstvo sprejelo, če bi bili starši za to pripravljeni doplačati.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Vsi otroci s posebnimi potrebami morajo imeti dostop do počitniškega varstva. To je mogoče doseči le, če se tistim, ki potrebujejo več podpore, to dodatno omogoči.«

To je kratek povzetek priporočila Zagovornika, ki je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-v-primeru-zavrnitve-pocitniskega-varstva-otroku-s-posebnimi-potrebami-priporocil-upostevanje-razlik-v-potrebah-teh-otrok/.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023