Search
Close this search box.

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izbiri osebnega zdravnika

26. 1. 2023
Medicinska sestra in pacient v ambulanti družinske medicine. Domen Anderle/STA

Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne prebiva v isti občini, v kateri je zdravstveni dom. Kraj bivanja zavarovanca ni dopusten razlog za zavrnitev izbire osebnega zdravnika. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju si zavarovanci lahko prosto izberejo osebnega zdravnika.

Zagovornik načela enakosti je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, v katerem je prijavitelj navedel, da je bil pri izbiri osebnega zdravnika diskriminiran na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja. Potem ko je ostal brez osebne zdravnice, ker se je ta zaposlila v drugem zdravstvenem domu v sosednji občini, je iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje ugotovil, da taista zdravnica na novem delovnem mestu sprejema paciente. Napotil se je v njeno ambulanto z namenom, da jo ponovno izbere za svojo osebno zdravnico, a so ga zavrnili. Pri tem so navedli, da prednost dajejo zavarovancem iz občin, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma.

V postopku ugotavljanja diskriminacije so iz zdravstvenega doma Zagovorniku pojasnili, da ambulanta družinske medicine te konkretne zdravnice ni bila na novo odprta, ampak je zdravnica prišla v zavod namesto druge. Paciente zdravnice, ki je z delom v zavodu prenehala, so o spremembi obvestili in jih pozvali, naj se opredelijo pri novi zdravnici, ter jih pri tem obravnavali prednostno. Navedli so še, da so predlagatelja diskriminacije pri izbiri osebne zdravnice zavrnili zaradi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovanci osebnega zdravnika praviloma izberejo v občini stalnega ali začasnega bivališča zavarovanca.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da zakonodaja ne ureja prenosa pacientov med zdravniki, ki iz določenega zdravstvenega zavoda odidejo, k zdravnikom, ki jih nadomestijo. Določeno je le, da morajo zdravniki sprejeti vse zavarovance, ki si jih izberejo za osebne zdravnike, razen če nimajo več prostih mest. Navedel je še, da v pravico do proste izbire zdravnika ne posega niti določba iz Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, da je zavarovančev osebni zdravnik načeloma v kraju stalnega ali začasnega bivališča zavarovanca. Pravila namreč izrecno navajajo, da zavarovanec v primeru izbire osebnega zdravnika izven kraja prebivanja nima pravice do povračila potnih stroškov, povezanih s to izbiro.

Na podlagi vseh okoliščin primera je zato Zagovornik ugotovil diskriminacijo. Odločilen kriterij za odklonitev vpisa zavarovanca pri izbrani zdravnici je bila njegova osebna okoliščina kraja bivanja. To je ena izmed osebnih okoliščin, zaradi katerih nihče ne sme biti deležen neenake obravnave.

To je kratek povzetek odločbe, ki je na povezavi https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/01/Diskriminacija-pri-izbiri-osebnega-zdravnika.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023