Zagovornik ugotovil diskriminacijo Maročana na Upravni enoti Ljubljana

3. 7. 2023
Diskrriminacija na upravni enoti

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana. Ena uslužbenka upravne enote ni hotela sprejeti njegove vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke, druga pa mu ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti.

Zagovornik je prejel prijavo domnevne diskriminacije maroškega državljana, poročenega z državljanko Slovenije, v postopku na upravni enoti. Prijaviteljica je navedla, da sta zakonca na upravno enoto prinesla vso potrebno dokumentacijo za vložitev vloge za dovoljenje za prebivanje Maročana kot družinskega člana slovenske državljanke, v tem primeru moža in žene. Vloge uslužbenka ni sprejela, ker se ji je zdelo, da je njuna zakonska zveza fiktivna. Nato je dokumentacijo upravni enoti v njunem imenu poslal odvetnik, ki je ob tem tudi zaprosil za izdajo potrdila o vloženi vlogi.

Medtem so po obisku upravne enote Maročana ustavili in legitimirali policisti. Pokazal jim je osebni dokument in poročni list ter jim povedal, da je preko odvetnika vložil vlogo za dovoljenje za prebivanje s svojo ženo. Ker potrdila o prejemu te vloge še ni imel, mu je grozila deportacija. Vnovič je zaprosil za azil, zaradi česar je bil nato nameščen v azilni dom. Pogoj za izpustitev na prostost je bilo prav potrdilo o vloženi vlogi za prebivanje z njegovo ženo, ki bi ga moral prejeti od upravne enote. Kasneje so ga vendarle izpustili domov.

Zagovornik je v postopku ugotovil, da sta v obravnavanem primeru diskriminatorno ravnali kar dve uslužbenki upravne enote.

Prva bi morala vlogo zakoncev sprejeti, a je to zavrnila, ker je menila, da sta zakonsko zvezo sklenila zato, da bi maroškemu državljanu omogočila prebivanje v Sloveniji. Za to predvidenega zakonitega postopka preverjanja pristnosti zakonske zveze pa ni sprožila.

Druga uslužbenka je za izdajo želenega potrdila od Maročana pričakovala izkaz legalnega vstopa v državo, kot to velja za druge tujce, čeprav bi morala pri njem upoštevati, da je družinski član državljanke Slovenije in ga zato obravnavati drugače kot ostale tujce, ki nimajo potrdila o legalnem vstopu v Slovenijo. To je po oceni Zagovornika naredila zaradi napačnega razumevanja navodil Ministrstva za notranje zadeve upravnim enotam iz leta 2009, ki se nanaša na pomembno sodbo Sodišča EU. Navodilo je ministrstvo na pobudo Zagovornika marca 2023 ustrezno dopolnilo in iz njega zdaj jasno izhaja, da vsi družinski člani državljanov EU uživajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic EU ne glede na to, kako so v katero izmed držav vstopili.

Zagovornik je tako ugotovil, da sta uslužbenki upravne enote z zavrnitvijo sprejetja vloge in nato z zavlačevanjem izdaje potrdila o vloženi vlogi diskriminirali maroškega državljana in njegovo ženo samo zaradi njegovega posebnega položaja tujca. S tem sta posegli v pravico do svobode gibanja maroškega državljana in v človekovi pravici zakoncev do spoštovanja njunega družinskega življenja in uživanja zasebnosti.

Podrobnosti primera so v anonimizirani odločbi, ki je dostopna na spletni strani Zagovornika na povezavi https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/07/Odlocba_Zagovornik-ugotovil-diskriminacijo-Marocana-na-Upravni-enoti-Ljubljana.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023