Search
Close this search box.

Zagovornik: Tudi v času stavke zdravnikov naj bo ljudem z invalidnostmi zagotovljena možnost pridobitve in podaljšanja vozniških dovoljenj

23. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.

Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja. Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami zaradi stavke obratuje v omejenem obsegu, kar onemogoča normalno življenje vsem invalidom, ki vozijo ali bi radi vozili, pa jim je vozniško dovoljenje poteklo ali ga želijo šele pridobiti, in so stari med 18 in 65 let. Ministrstvu za notranje zadeve je ob tem priporočil, naj bo ljudem z invalidnostmi s poteklim vozniškim dovoljenjem zaradi zagotavljanja njihovih osnovnih pravic vseeno dovoljeno voziti v času, ko veljavnosti dovoljenja ne morejo podaljšati zaradi stavke zdravnikov.

»Ljudem z invalidnostmi je javni potniški promet praktično nedostopen, kar smo pri Zagovorniku poudarili v posebnih poročilih. To, da se zaradi zdravniške stavke skoraj vsem tistim, ki so lahko samostojni pri mobilnosti, ta možnost ne zagotavlja, te ljudi postavlja v bistveno slabši položaj v primerjavi z drugimi, ki so brez invalidnosti in lahko svoje življenjske potrebe zadovoljijo tudi z uporabo javnega prevoza,« opozarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Zagovornik načela enakosti je zato URI Soča priporočil, naj čim prej najde rešitev, da bo njegova ambulanta za preverjanje sposobnosti vožnje ljudi s posebnimi potrebami delovala v času zdravniške stavke za vse. To je namreč edina ambulanta v Sloveniji, prek katere ljudje z invalidnostmi pridobijo potrebno dokumentacijo za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja. Zaradi stavke zdravnikov v ambulanti pregledujejo samo paciente, stare do 18 in nad 65 let.

Kot je med drugim poudarjeno v Zagovornikovem priporočilu, je treba po Mednarodni konvenciji o pravicah invalidov ljudem z invalidnostmi zagotavljati največjo možno samostojno osebno mobilnost. Podpisnica konvencije je tudi Slovenija, sedanje stanje pa določil konvencije ne upošteva. Ogroža pravico ljudi z invalidnostmi do izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo. Nesorazmerno poslabšuje položaj tistih, ki so že tako ovirani pri svoji mobilnosti in bi morali biti deležni prednostnega varstva, je še poudaril Zagovornik.

»Po poročanju medijev in predstavnikov Nacionalnega sveta invalidskih organizacij omejeno delovanje Ambulante za voznike s posebnimi potrebami ljudi z invalidnostmi spravlja v veliko stisko, imajo zaradi tega tudi velike težave, ki jih sicer ne bi imeli. Tudi v času stavk bi zanje moralo veljati prednostno in strožje varstvo njihovih pravic. Naše priporočilo URI Soča tega še ne zagotavlja, zato smo priporočilo o sprejetju začasnih ukrepov za zagotovitev vseh pravic in dostojanstva voznikom z invalidnostmi dali tudi Ministrstvu za notranje zadeve,« dodaja zagovornik Lobnik.

»Ministrstvu za notranje zadeve priporočamo, naj bo ljudem z invalidnostmi s poteklim vozniškim dovoljenjem zaradi zagotavljanja njihovih osnovnih pravic vseeno dovoljeno voziti v času, ko veljavnosti dovoljenja ne morejo podaljšati zaradi stavke in vse dotlej, dokler v URI Soča ne zagotovijo tekočega dela omenjene ambulante.«

Priporočili sta skupaj z utemeljitvijo Zagovornika načela enakosti objavljeni na:
https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/02/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-zagotovitve-pregledov-za-pridobitev-ali-podaljsanje-zdravniskega-spricevala-za-voznike-z-invalidnostmi-v-casu-zdravniske-stavke.pdf

in

https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/02/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-ukrepov-za-ljudi-z-invalidnostmi-ki-zdravniske-stavke-ne-morejo-podaljsati-vozniskih-dovoljenj.pdf

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024