Zagovornik: Srednja šola z organizacijo obvezne ekskurzije v tujini ni diskriminirala dijakov iz manj premožnih družin

14. 11. 2023

Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi tega diskriminirani dijaki, ki si ne morejo privoščiti plačila udeležbe na takšni ekskurziji. Zagovornik je ugotovil, da je šola skupaj s starši zbrala namenske prispevke za plačilo udeležbe na ekskurziji za dijake, ki nanjo zaradi premoženjskega stanja sicer ne bi šli. Zato Zagovornik diskriminacije ni ugotovil.

Na Zagovornika se je z anonimno prijavo obrnil prijavitelj domnevne diskriminacije, ki je navedel, da namerava določena srednja šola za dijake drugega letnika organizirati obvezno enotedensko ekskurzijo v tujini. Menil je, da bi ta odločitev šole lahko povzročila slabšo obravnavo vseh tistih dijakov, ki si zaradi njihove osebne okoliščine premoženjskega stanja ekskurzije ne bi mogli privoščiti.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali navedbe iz prijave diskriminacije držijo in za pojasnila prosil obravnavano srednjo šolo.

Iz šole so Zagovorniku pojasnili, da so se z izvedbo takšne ekskurzije strinjali in jo podprli starši dijakov na roditeljskih sestankih in tudi svet staršev. Pri tem so se dogovorili tudi o zbiranju prostovoljnih prispevkov v šolski sklad, namenjenih plačilu udeležbe na ekskurziji za vse dijake, ki bi si to težje privoščili. Posebej so poudarili, da so ekskurzijo v takšni obliki organizirali tudi zato, da bi se lahko tudi dijaki iz družin v finančni stiski udeležili vsaj ene dejavnosti v tujini. Šola namreč sicer ponuja tudi izbirne ekskurzije. Navedli so, da je nekaj staršev že zaprosilo za pomoč pri kritju stroškov, kar je šola tudi odobrila. In da poskušajo pri dijakih, ki udeležbo odpovejo, neposredno izvedeti, če bi ob finančni pomoči na ekskurzijo šli.

Na podlagi teh navedb je Zagovornik ugotovil, da šola s finančno pomočjo iz posebnega šolskega sklada omogoča, da se dijaki s slabšim premoženjskim stanjem obvezne ekskurzije v tujini lahko udeležijo tako kot njihovi vrstniki, katerih starši oziroma družine nimajo slabega premoženjskega stanja. Zato je odločil, da šola z organizacijo obvezne ekskurzije v tujini ni kršila prepovedi diskriminacije, saj je s finančno pomočjo poskrbela za preprečevanje takšne možne diskriminacije.

Odločba Zagovornika je objavljena na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/11/Odlocba_Srednja-sola-z-organizacijo-obvezne-ekskurzije-v-tujini-ni-diskriminirala-dijakov-iz-manj-premoznih-druzin.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023