Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočilom, da bodo volilna gradiva in postopki dostopni tudi osebam z invalidnostmi

22. 3. 2024
Volilna skrinjica

Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov tako, da bodo vsi ljudje to pravico lahko dejansko uresničevali. Predlagal je tudi ustreznejša navodila in usmeritve za delo volilnih organov, da bo uresničevanje volilne pravice v celoti zagotovljeno za vse, posebej tudi tiste volivce, ki jim je bila ta pravica vrnjena.

Državni zbor je januarja letos sprejel novelo Zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev aktivne in pasivne volilne pravice nekaterim osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Volilna pravica je bila tako vrnjena več kot 4000 volivcem. Ob sprejemanju novele je Zagovornik priporočil tudi, da morajo biti postopki in volilno gradivo dostopni in lahko razumljivi, da bodo vsi volivci opolnomočeni, ne glede na njihove osebne okoliščine. Razen možnosti podporne osebe – volilnega pomočnika, drugih izboljšav v zakonu ni bilo. Nova ureditev bo veljala že na volitvah v Evropski parlament (EP).

Nedostopna ali premalo dostopna gradiva, informacije in postopki lahko pomenijo diskriminacijo. Zato je Zagovornik Državni volilni komisiji (DVK) izdal priporočila, da z ustreznimi ukrepi v praksi zagotovi, da bodo volitve dostopne za vse.

Tako je predlagal posodobitev vseh volilnih postopkov in zagotovitev informiranja v ustreznih oblikah, jezikih in tehnologijah. Ob pregledu spletne strani DVK je Zagovornik ugotovil, da je treba preveriti, kako dostopni so obrazci, na primer za dajanje podpore kandidatnim listam, za senzorno ovirane – slabovidne, slepe in gluhoslepe. DVK je priporočil tudi, da pripravi informacije in druga gradiva v obliki lahkega branja. Tako bodo dostopne vsem, ki težje berejo, se težje učijo, ki ne znajo dobro slovenskega jezika ali imajo druge začasne ali trajne oviranosti in motnje. Teh je po nekaterih raziskavah skoraj tretjina prebivalstva. Lahko razumljiva morajo biti pojasnila o kandidaturah in o možnosti dajanja podpore kandidatom, kako se izvršuje pravica do podpore osebe po lastni izbiri pri glasovanju, kakšne so druge oblike glasovanja in možne pritožbene poti ter kako ravnati ob morebitni zavrnitvi podpore volilnega pomočnika

Za ljudi z invalidnostmi je treba zagotoviti posebej prilagojene glasovnice, kot to že vrsto let zahteva zakon.

Vrsta informacij na spletni strani DVK in e-Upravi je pomanjkljiva ali ne upošteva sprememb zakonodaje.

V nadaljevanju je Zagovornik opozoril na nedorečenosti glede glasovanja po pošti. Zagovornik priporoča, da se to omogoči tudi vsem tistim, ki težko pridejo na volišče in imajo odločbe, ki dokazujejo invalidnost. Zagotoviti je treba tudi možnost glasovanja na domu za osebe z invalidnostmi, ne le za bolne.

Volilni organi so odgovorni za nemoteno izvrševanje volilne pravice, zato morajo biti seznanjeni z novostmi sprejete zakonodaje. Zagovornik DVK priporoča, da zagotovi posodobljene in ustrezne usmeritve volilnim komisijam in drugim organom, tj. posameznim volilnim odborom. Trenutno navodilo volilnim komisijam za izvedbo volitev v EP in drugi dokumenti novosti v zakonodaji glede pridobitve volilne pravice ali možnosti podporne osebe sploh še ne omenjajo. Volilni organi morajo omogočiti glasovanje z osebno podporo nepismenim ter vsem volivcem z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Ni dovolj, da smo spremenili zakon in vrnili volilno pravico osebam, ki jim je bila neupravičeno odvzeta. Dolžnost demokratične družbe je, da jim zagotovimo vključenost in sodelovanje na volitvah.«

Celotno priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-dostopnosti-volilnih-gradiv-postopkov-in-glede-usmeritev-volilnim-organom/.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024