Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočilom, da bodo volilna gradiva in postopki dostopni tudi osebam z invalidnostmi

22. 3. 2024
Volilna skrinjica

Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov tako, da bodo vsi ljudje to pravico lahko dejansko uresničevali. Predlagal je tudi ustreznejša navodila in usmeritve za delo volilnih organov, da bo uresničevanje volilne pravice v celoti zagotovljeno za vse, posebej tudi tiste volivce, ki jim je bila ta pravica vrnjena.

Državni zbor je januarja letos sprejel novelo Zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev aktivne in pasivne volilne pravice nekaterim osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Volilna pravica je bila tako vrnjena več kot 4000 volivcem. Ob sprejemanju novele je Zagovornik priporočil tudi, da morajo biti postopki in volilno gradivo dostopni in lahko razumljivi, da bodo vsi volivci opolnomočeni, ne glede na njihove osebne okoliščine. Razen možnosti podporne osebe – volilnega pomočnika, drugih izboljšav v zakonu ni bilo. Nova ureditev bo veljala že na volitvah v Evropski parlament (EP).

Nedostopna ali premalo dostopna gradiva, informacije in postopki lahko pomenijo diskriminacijo. Zato je Zagovornik Državni volilni komisiji (DVK) izdal priporočila, da z ustreznimi ukrepi v praksi zagotovi, da bodo volitve dostopne za vse.

Tako je predlagal posodobitev vseh volilnih postopkov in zagotovitev informiranja v ustreznih oblikah, jezikih in tehnologijah. Ob pregledu spletne strani DVK je Zagovornik ugotovil, da je treba preveriti, kako dostopni so obrazci, na primer za dajanje podpore kandidatnim listam, za senzorno ovirane – slabovidne, slepe in gluhoslepe. DVK je priporočil tudi, da pripravi informacije in druga gradiva v obliki lahkega branja. Tako bodo dostopne vsem, ki težje berejo, se težje učijo, ki ne znajo dobro slovenskega jezika ali imajo druge začasne ali trajne oviranosti in motnje. Teh je po nekaterih raziskavah skoraj tretjina prebivalstva. Lahko razumljiva morajo biti pojasnila o kandidaturah in o možnosti dajanja podpore kandidatom, kako se izvršuje pravica do podpore osebe po lastni izbiri pri glasovanju, kakšne so druge oblike glasovanja in možne pritožbene poti ter kako ravnati ob morebitni zavrnitvi podpore volilnega pomočnika

Za ljudi z invalidnostmi je treba zagotoviti posebej prilagojene glasovnice, kot to že vrsto let zahteva zakon.

Vrsta informacij na spletni strani DVK in e-Upravi je pomanjkljiva ali ne upošteva sprememb zakonodaje.

V nadaljevanju je Zagovornik opozoril na nedorečenosti glede glasovanja po pošti. Zagovornik priporoča, da se to omogoči tudi vsem tistim, ki težko pridejo na volišče in imajo odločbe, ki dokazujejo invalidnost. Zagotoviti je treba tudi možnost glasovanja na domu za osebe z invalidnostmi, ne le za bolne.

Volilni organi so odgovorni za nemoteno izvrševanje volilne pravice, zato morajo biti seznanjeni z novostmi sprejete zakonodaje. Zagovornik DVK priporoča, da zagotovi posodobljene in ustrezne usmeritve volilnim komisijam in drugim organom, tj. posameznim volilnim odborom. Trenutno navodilo volilnim komisijam za izvedbo volitev v EP in drugi dokumenti novosti v zakonodaji glede pridobitve volilne pravice ali možnosti podporne osebe sploh še ne omenjajo. Volilni organi morajo omogočiti glasovanje z osebno podporo nepismenim ter vsem volivcem z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Ni dovolj, da smo spremenili zakon in vrnili volilno pravico osebam, ki jim je bila neupravičeno odvzeta. Dolžnost demokratične družbe je, da jim zagotovimo vključenost in sodelovanje na volitvah.«

Celotno priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-dostopnosti-volilnih-gradiv-postopkov-in-glede-usmeritev-volilnim-organom/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024