Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili za izboljšanje novele Zakona o gospodarskih družbah

7. 11. 2023
simbolna fotografija

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, tudi glede zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v organih odločanja gospodarskih družb. Zagovornik ministrstvu predlaga razširitev kroga družb, ki morajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov na vodstvenih položajih.

Ministrstvu je predlagal vrsto sprememb, s katerimi bi lahko učinkoviteje zagotovili bolj uravnoteženo zastopanost spolov v organih odločanja.

Zagovornik zato ministrstvu priporoča, da razširi krog družb, ki morajo zagotoviti enako zastopanost spolov v organih odločanja, na vse družbe z večinsko naložbo države ali lokalne skupnosti ter na vse gospodarske družbe z več kot 250 zaposlenimi. Kljub prepovedi diskriminacije ter vseh ukrepih za zagotavljanje enakih možnosti so ženske v najvišjih organih odločanja v Sloveniji še vedno pomanjkljivo zastopanje. Izkušnje iz prakse kažejo tudi, da večja zastopanost žensk koristno vpliva na gospodarske družbe.

Izpostavil je tudi, da bi morale vse družbe zavezanke, ne le tiste, ki ne izpolnjujejo deleža zastopanosti spolov, pred začetkom izbire kandidata določiti merila in pogoje izbirnega postopka in jih tudi javno objaviti. Takšna javno objavljena merila namreč prispevajo k preprečevanju diskriminacije. Prav tako bi morale vse družbe neizbranemu kandidatu, na njegovo zahtevo, posredovati podatke in utemeljitve o poteku izbirnega postopka. Vsaka družba bi morala znati pojasniti svoj izbor neizbranim kandidatom.

Priporočil je tudi, da zakon natančno opredeli izjeme, kdaj družbe v primeru enako kvalificiranih kandidatov v izbirnem postopku niso dolžne dati prednosti osebi manj zastopanega spola.

Zagovornik je prav tako opozoril na določbo, po kateri bi izbrani kandidati, kljub ugotovljeni kršitvi zakona, ostal na položaju, neizbrani kandidat pa bi imel v tem primeru le možnost civilne odškodninske tožbe. Zagovornik priporoča ravno obratno, namreč da je tako imenovanje nično, hkrati pa je oškodovana oseba upravičena do odškodnine in nadomestila. Cilj direktive namreč niso odškodnine, temveč doseči bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških.

Zagovornik je tudi priporočil, da družbe zavezanke podatke o deležu zastopanosti spolov, o sprejetih ukrepih in o razlogih za slabšo zastopanost posredujejo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). AJPES je z vidika dostopnosti in transparentnosti, ter tudi tehnične primernosti, najbolj smiseln naslov za zbiranje teh podatkov saj že zdaj na svoji spletni strani objavlja podatke o družbah iz njihovih letnih poročil.

Zagovornik je priporočil še, da nadzor nad izvajanjem določb zakona glede zagotavljanja večje zastopanosti manj zastopanega spola prevzameta AJPES in Inšpektorat RS za delo. Za kršitve prepovedi diskriminacije so po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo prekrškovni organ različne pristojne inšpekcije.

To je le kratek povzetek priporočil, ki so objavljena na https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-predloga-novele-zakona-o-gospodarskih-druzbah/.

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024