Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili za drugačen Zakon o osebni asistenci

18. 10. 2023

Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek Zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Državni organ za varstvo pred diskriminacijo opozarja, da mora zakon preprečevati in odpravljati negativne učinke invalidnosti na neodvisno življenje ljudi z invalidnostmi. Izpostavlja, da bi načrtovane spremembe zakona neutemeljeno in neupravičeno zožile krog upravičencev do osebne asistence in poslabšale položaj ljudi z invalidnostmi.

Zagovornik s priporočili na osnutek predloga Zakona o osebni asistenci pristojno ministrstvo opozarja, da se s prenovo zakona odpravlja tudi tisto, kar je v obstoječem zakonu dobro. Veljavni zakon namreč že upošteva določila mednarodne konvencije o pravicah invalidov in prava EU s področja zagotavljanja enakih možnosti ljudem z invalidnostmi. Predlog MDDSZ pa od tega odstopa, saj ponovno uvaja medicinski pogled na invalidnost. S tem ne upošteva, da je treba vsakogar obravnavati kot osebo z enako vrednostjo in enakim prirojenim dostojanstvom.

Zaradi te konceptualne spremembe so v osnutku predloga zakona uvedeni novi pogoji za pridobitev pravice do osebne asistence. Z novimi pogoji se število upravičencev do teh storitev manjša. Brez možnosti koriščenja osebne asistence bi bili po novem vsi, ki so invalidi postali zaradi bolezni. Prav tako bi brez koriščenja osebne asistence ostali tisti, ki bi jo potrebovali zaradi invalidnosti, kadar ta ne bi bila trajna.

Zagovornik je MDDSZ zato priporočil, naj ne zaostruje pogojev za pridobitev pravice do osebne asistence. Navedel je, da mora biti ključno vodilo priprave novega zakona zavedanje, da je osebna asistenca namenjena temu, da vsi ljudje z invalidnostmi premostijo posledice invalidnosti in polno uživajo vse človekove pravice in svoboščine. Priporočil je tudi, naj ministrstvo že v osnutku zakona pojasni, kako točno bi zamišljene spremembe vplivale na pravice novih in obstoječih upravičencev do osebne asistence. Tega namreč v osnutku predloga zakona sedaj ni.

Zagovornik je v priporočilih opomnil, da je v osnutku predloga zakona še vedno predvideno tudi, da se osebna asistenca lahko dodeli le mlajšim od 65 let. To pa je po oceni Zagovornika diskriminatorno po starosti. Ministrstvu je zato priporočil, naj iz osnutka predloga zakona odstrani zgornjo starostno mejo za pridobitev pravice do osebne asistence. Priporočil je tudi, naj ministrstvo ustrezno uredi položaj mlajših od 18 let, da bi imeli tudi otroci in mladostniki pravico do osebne asistence. V osnutku predloga zakona namreč ostaja ureditev iz veljavnega, da je 18 let najnižja starost, pri kateri lahko nekdo zaprosi za storitev osebne asistence.

Zagovornik je opozoril še na to, da je treba v zakonu o osebni asistenci predvideti možnost uporabe odločanja s podporo, da bodo lahko storitve osebne asistence uveljavljali tudi ljudje z intelektualnimi in s psihosocialnimi invalidnostmi oziroma začasnimi ali trajnimi boleznimi. Ti težko izrazijo svoje potrebe in želje, a storitve osebne asistence prav tako potrebujejo. Prenovljeni zakon pa bi moral po oceni Zagovornika določiti tudi inšpekcijski nadzor in možnosti pravnega ukrepanja ob nedodelitvi ali odvzemu pravice do osebne asistence oziroma v primerih, ko kakovost storitve ne bi bila ustrezna.

To je kratek povzetek priporočil, ki so objavljena na https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-predloga-zakona-o-osebni-asistenci/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024