Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili za boljšo Resolucijo o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029

20. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz.

Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse informacije in komunikacija pa bi morala biti dostopna v ustreznih jezikih in pisavah. Opozoril je tudi, da bi morale vse tehnološke rešitve na področju varstva potrošnikov upoštevati najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti.

Zagovornik načela enakosti se je s priporočili vključil v pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029. Opozoril je, da je eden izmed osnovnih ciljev politike varstva potrošnikov do leta 2029 krepitev varstva javnih infrastrukturnih storitev. Zagovornik je v preteklem letu pripravil več posebnih poročil o nedostopnosti medkrajevnih avtobusnih prevozov in javnih stavb za osebe z invalidnostmi. Iz podatkov in informacij, ki jih je Zagovornik prejel od pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij v okviru priprave posebnih poročil, izhaja, da je ljudem z invalidnostmi javni promet v Sloveniji praktično nedostopen.

Nedostopnost pomeni, da je tem osebam odvzeta možnost dostopa do osnovnih dobrih in storitev. Javni prevoz potnikov zagotavlja možnost dostopa do javnih dobrih in storitev, če te niso neposredno dostopne v okolju potrošnikov. Pravica do kakovostnega prevoza mora biti z zagotavljanjem dostopnosti vseh oblik javnega prevoza zagotovljena tudi ljudem z invalidnostmi.

Poleg same dostopnosti prevoza je Zagovornik tudi priporočil izboljšanje dostopnosti informacij o prevozu na spletnih straneh in prek aplikacij. Te morajo biti dostopne v oblikah in na način, ustrezen za osebe, ki imajo lahko zaradi svojih osebnih okoliščin (npr. invalidnost, starost) težave pri dostopu ali uporabi informacij.

Dostopnost informacij pa ne velja samo za dostopnost avtobusnih prevozov. Vse tehnološke rešitve na področju varstva potrošnikov bi morale upoštevati najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti. Za zagotovitev enakovrednega dostopa do informacij je treba predvideti prilagoditve digitalne dostopnosti v obliki prilagojenih oblik zapisov, jezikov, tehnologij ipd.

To je kratek povzetek priporočil, ki sta skupaj s strokovno utemeljitvijo dostopni na naslovu https://zagovornik.si/izdelki/priporocili-zagovornika-nacela-enakosti-glede-predloga-resolucije-o-nacionalnem-programu-varstva-potrosnikov-2024-2029/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024