Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili glede osnutka zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

19. 5. 2023

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj v osnutku predloga Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) jasno zapiše, da splošni akti, ki jih sprejema skupščina ZZZS, urejajo le način uresničevanja pravic iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in ne pravic samih, kot je to trenutno v veljavi po ZZVZZ. S takšno rešitvijo bi preprečili možnost diskriminacije zavarovancev.

Zagovornik je v priporočilu na osnutek predloga zakona o ZZZS Ministrstvo za zdravje kot pripravljavca zakona opozoril, da so v njem predvidene rešitve glede pristojnosti skupščine ZZZS neustrezne z vidika varstva zavarovancev pred diskriminacijo.

Nekatera določila v 17. členu osnutka predloga zakona bi namreč lahko omogočala, da bi se pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja določale s splošnimi akti zavoda, med katere sodijo tudi Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ), in torej mimo zakona, ki ureja pravice iz tega zavarovanja.

Če bi se uveljavile rešitve iz osnutka predloga, bi še naprej veljala ureditev, ki jo je za neustrezno leta 2021 označilo že ustavno sodišče. To je v konkretnem primeru zavrnitve pravice do umetne oploditve ženski, starejši od 43 let, ugotovilo, da so obstoječa pravila, ki jih je sprejela skupščina ZZZS, neupravičeno omejila določeno pravico in jih v tem delu tudi razveljavilo. Ustavno sodišče je presodilo, da so Pravila OZZ v tem primeru »prekoračila okvir ustavno dopuščenega podzakonskega urejanja človekove pravice do zdravstvenega varstva«. Pravice lahko namreč ureja le zakon.

Zagovornik je zato ministrstvu priporočil dopolnitev osnutka predloga zakona o ZZZS glede pristojnosti skupščine ZZZS tako, da določila ne bodo omogočala urejanja pravic in vsebine pravic iz ZZVZZ, ampak izključno način njihovega uresničevanja.

Celotno priporočilo je dostopno na spletni strani Zagovornika na naslovu https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/05/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-predloga-Zakona-o-Zavodu-za-zdravstveno-zavarovanje-Slovenije.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
zoa3
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
21. 6. 2024
Slepa oseba čaka na avtobusni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse...
20. 6. 2024
senior-in-his-70s-driving-a-car-2023-11-27-04-52-39-utc
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki,...
19. 6. 2024
Miha Lobnik in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Nataša Lužar.
Nataša Lužar, državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko, je sprejela Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti, ki ji je predal redno letno poročilo za...
12. 6. 2024
Miha Lobnik in Andreja Katič
Zagovornik načela enakosti je ministrici za pravosodje Andreji Katič predstavil letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2023. Govorila sta tudi o priporočilih,...
10. 6. 2024
Lobnik Pirc Musar - foto Daniel Novakovič STA
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsednici republike dr. Nataši Pirc Musar predal redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023. V njem so zbrani opisi...
5. 6. 2024
Miha Lobnik Matjaž Han 16-9
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu predal redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2023. Na...
27. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024