Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili banki za enako obravnavo slovenskih državljanov in tujcev

2. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.

Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala diskriminatorno, ko je njenemu delodajalcu samo pri njej ustavila izplačilo plače. Zavrnila naj bi ji tudi odprtje osnovnega plačilnega računa. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil. Kot je spoznal v postopku ugotavljanja diskriminacije, je banka izplačilo plače prijaviteljici ustavila zaradi upoštevanja smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Pri domnevni zavrnitvi odprtja osnovnega računa pa je ugotovil, da je stranko zavedla uslužbenka banke. Zagovornik je zato banki priporočil, naj bo pri poslovanju s komitenti ali potencialnimi komitenti banke, ki ne govorijo slovensko, posebej pozorna na to, da bodo prejeli točne informacije in jih tudi pravilno razumeli.

Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je Zagovorniku prijavila domnevno diskriminatorno obravnavo s strani ene od bank. Zatrjevala je, da je banka njenemu delodajalcu, ki ima račun odprt pri tej banki, ustavila nakazilo plače na njen račun, odprt pri spletni bančni platformi. Tega pa ni storila pri njenih sodelavcih, ki so slovenski državljani in ki plačo prav tako prejemajo na račune, odprte pri isti spletni bančni platformi. Banka naj bi jo diskriminirala tudi pri odpiranju osnovnega plačilnega računa.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije izvedel, da je banka nakazilo plače prijaviteljici diskriminacije zaustavila v skladu s smernicami glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Te usmeritve Banke Slovenije komercialne banke napotujejo k podrobnejšemu spremljanju plačilnega prometa pri strankah, pri katerih obstaja povečano tveganje za sporne finančne transakcije. To povečano tveganje pa je povezano tudi s poreklom strank, kot je to v primeru strank z iranskim državljanstvom. Zagovornik zato pri tem ravnanju banke ni ugotovil diskriminacije.

Glede strankinega očitka, da jo je banka diskriminirala pri odpiranju osnovnega plačilnega računa, pa je Zagovornik ugotovil, da banka o tem uradno ni odločala. Stranka namreč vloge za to ni oddala. Le v komunikaciji z eno izmed uslužbenk banke je vprašala o potrebni dokumentaciji za odprtje takega računa in prejela odgovor, da banka državljanom Irana tega ne nudi. Banka je Zagovorniku pojasnila, da je bilo pojasnilo uslužbenke povsem napačno. Predložila je sprejete politike poslovanja banke in s temi dokumenti dokazala, da bi morebitno strankino uradno vlogo za odprtje osnovnega računa obravnavala enako kot vse druge. Zato Zagovornik tudi pri tem očitku ni ugotovil diskriminatorne obravnave.

Banki je izdal priporočilo, naj v izogib tovrstnim napakam v komuniciranju s strankami uslužbence usposablja tudi o tem, da imajo državljani držav s povečanim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma enake pravice in ugodnosti pri dostopu do finančnih storitev kot drugi. Priporočil je tudi, naj strankam, ki ne govorijo in razumejo slovensko, pri poslovanju nameni dodatno pozornost, da bodo prejele pravilne in popolne informacije o bančnih storitvah in jih tudi pravilno razumele.

Odločba Zagovornika je dostopna na https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-s-priporocili-banki-za-enako-obravnavo-slovenskih-drzavljanov-in-tujcev/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024