Search
Close this search box.

Zagovornik priporoča ukrepanje, da bodo lahko volili tudi ljudje z različnimi invalidnostmi

15. 5. 2024
Volilna skrinjica

Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih evropskih volitvah. Poudaril je, da je treba informacije o volilni pravici in volilnih postopkih zagotoviti v ustreznih oblikah, jezikih in tehnologijah, da bodo razumljive tudi tistim, ki težje berejo, se težje učijo, ki ne znajo dobro slovensko in ki imajo druge začasne in trajne oviranosti in motnje. Omogočiti je treba tudi, da bodo tisti, ki to potrebujejo, svojo volilno pravico lahko izvrševali s podporo osebe po lastni izbiri, kot to določa prenovljeni Zakon o volitvah v državni zbor.

»Ni dovolj, da smo popravili zakonodajo in vrnili volilno pravico ljudem, ki jim je bila neupravičeno odvzeta. Dolžnost demokratične družbe je, da jim zagotovi vključenost in dejansko sodelovanje na volitvah,« poudarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Organ za varstvo pred diskriminacijo, ki ga vodi, se je zato obrnil na pristojni Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo. Priporočil jima je, naj v sodelovanju z Državno volilno komisijo, nevladnimi organizacijami in strokovnjaki poskrbita, da bodo vse informacije o volilni pravici in volilnih postopkih skladne z zakonskimi zahtevami glede dostopnosti in razumljivosti informacij. Kot je navedel, morajo biti informacije o volitvah v ustrezni obliki, kot je na primer lahko branje. Zagotovljena mora biti tudi možnost rabe prilagojene komunikacije, kar urejata Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in Zakon o slovenskem znakovnem jeziku.

Priporočil je tudi dopolnitev informacij o načinu uresničitve pravice voliti s pomočjo podporne osebe, ki si jo tisti, ki to potrebujejo, izberejo sami. Opozoril pa tudi na ustrezno tolmačenje pravice voliti po pošti, da bi lahko volili vsi tisti, ki fizično ne morejo na volišče, ne samo nekateri in pod ozko določenimi pogoji.

Ministrstvoma je priporočil tudi, naj z usmeritvami in izobraževanji zagotovita pravilno delo javnih uslužbencev v zvezi z volitvami in ustreznim izvrševanjem volilne pravice vseh ljudi, še posebej pa tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ki jim je bila s spremembo Zakona o volitvah v državni zbor januarja letos volilna pravica vrnjena.

To je kratek povzetek priporočil, ki so v celoti objavljena na spletni strani Zagovornika v razdelku Priporočila: https://zagovornik.si/izdelki-zagovornika/priporocila/.

Zagovornik je že marca letos Državni volilni komisiji priporočil, naj posodobi volilna gradiva, informacije o volitvah in volilne postopke tako, da bodo volilno pravico lahko dejansko uresničevali vsi polnoletni državljani Slovenije. Posebej je opozoril na spoštovanje pravic ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ki še bolj kot drugi potrebujejo informacije v ustreznih oblikah, jezikih in tehnologijah. Zavzel se je za volitve, ki bodo dostopne vsem, ki težje berejo, se težje učijo, ki ne znajo dobro slovensko in imajo druge začasne ali trajne oviranosti ali motnje. Takih je po nekaterih ocenah skoraj tretjina prebivalstva. Kot je opozoril v takratnih priporočilih, morajo volilni organi vsem volivcem s telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami omogočiti glasovanje tudi s pomočjo podpore osebe po lastni izbiri. Državna volilna komisija je doslej priporočila upoštevala le delno.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024