Search
Close this search box.

Zagovornik priporoča natančnejšo ureditev pravic gluhoslepih pri sporazumevanju in informiranosti

8. 5. 2024

Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je pripravilo osnutek predloga zakona, pa priporočil, naj pri rešitvah dosledno upošteva protidiskriminacijsko zakonodajo ter obveznosti države iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov.

Zagovornik je MDDSZ priporočil, naj v osnutku predloga ZUJG konkretneje opredeli, kaj je gluhoslepota in kdo so ljudje z gluhoslepoto. Ocenil je, da so merila za priznanje te invalidnosti in pravic, ki iz tega nato izhajajo, v osnutku predloga novega predpisa strožja v primerjavi z merili za priznavanje drugih invalidnosti po drugih zakonih. Biti bi morala tudi skladna z Mednarodno konvencijo o pravica invalidov (MKPI). Kot je navedel, bi moralo biti že brez posebne pravne razlage določb zakona jasno razvidno, komu pravice pri komuniciranju zaradi gluhoslepote pripadajo in komu ne. Jasno bi moralo biti navedeno tudi, kaj te pravice po zakonu so in kdo jih je dolžen zagotoviti ter v kakšnem obsegu.

Zagovornik je v priporočilih opozoril, da je komunikacija dvosmeren proces, zato možnost komuniciranja ni odvisna le od komunikacijskih sposobnosti osebe z gluhoslepoto, temveč tudi od družbenih ovir, s katerimi se pri komuniciranju sooča. Navedel je, da je komuniciranje s strankami z invalidnostmi pri ponujanju blaga in storitev in v upravnih postopkih podrobneje urejeno v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Ministrstvu je tako priporočil, naj ureditev v ZUJG bolj naveže na to ureditev in upošteva, da ima oseba z invalidnostjo pravico zahtevati, da se ji na izenačeni osnovi tako kot drugim zagotovi uresničevanje vseh človekovih pravic ter da se morajo temu kolikor možno prilagoditi ponudniki blaga in storitev, vse dokler jim ne povzroča prevelikega bremena. V osnutku predloga ZUJG je namreč zaenkrat predvideno, da se komunikacijske ovire presegajo tudi s pomočjo podporne osebe, ki spremlja osebo z gluhoslepoto. Hkrati pa je določeno tudi največje število ur take pomoči, ki bi še pripadalo osebi z gluhoslepoto.

Zagovornik je v priporočilih navedel še, da mora biti izhodišče za urejanje tega področja možnost uživanja in uresničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi z invalidnostmi, in ne kakšni so stroški za to. Ministrstvo je namreč izbralo obraten pristop, saj je pri določitvi pravic ljudi z gluhoslepoto po ZUJG izhajalo predvsem iz grobe ocene stroškov, ki bi jih država imela z izvrševanjem zakona. To pa je neustrezno z vidika ustave in MKPI.

Priporočilo za spremembo je Zagovornik dal tudi glede predloga, da bi bilo učenje jezika na voljo samo tistim ljudem z gluhoslepoto, ki se ne šolajo. Ministrstvo tega predloga ni utemeljilo, prav tako pa ni navedlo, kako je oziroma bi bilo učenje jezika gluhoslepih zagotovljeno v šolah oziroma dostopno tudi tistim z gluhoslepoto, ki se šolajo.

To je kratek povzetek priporočil, ki so skupaj s strokovno utemeljitvijo dostopna na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/05/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-Zakona-o-uporabi-jezika-gluhoslepih.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024
odbojka sede vir World ParaVolley
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K...
24. 5. 2024
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da je bila kar tretjina istospolno usmerjenih, transspolnih ali nebinarnih ljudi ...
17. 5. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo priporočil, naj poskrbita, da bodo lahko vsi volivci volilno pravico izvrševali že na junijskih...
15. 5. 2024
impact4values lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na izobraževanju slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij za promocijo evropskih vrednot predstavil pristojnosti in delovanje slovenskega državnega organa za...
14. 5. 2024
Lobnik - Klakočar Zupančič 1 Matija Sušnik DZRS
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela Zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki ji je predal redno letno poročilo o delu organa za...
13. 5. 2024
ZNE NSIOS EDF
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je sestal s predsednikom Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannisom Vardakastanisom in predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Matejo...
10. 5. 2024
vzdrževalec
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja...
9. 5. 2024
Prostovoljci z osebo z gluhoslepoto. Foto: Združenje Dlan
Zagovornik načela enakosti se je s priporočili odzval na osnutek Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Predlog ureditve je pozdravil, Ministrstvu za delo, družino, socialne...
8. 5. 2024
Figurice otrok s posebnimi potrebami, ki se igrajo z ostalimi otroki.
Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in...
7. 5. 2024