Search
Close this search box.

Zagovornik ponovno s priporočili za boljši Zakon o osebni asistenci

21. 6. 2024
Oseba z invalidnostjo skupaj s svojim osebnih asistentom.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dal več priporočil tudi na novi osnutek predloga Zakona o osebni asistenci (ZOA-1), ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Opozarja, da mora novi zakon pravico do osebne asistence varovati v polni meri. Osebna asistenca namreč zagotavlja polno in enako uživanje vseh pravic, obveznosti, interesov in življenjskih priložnosti ljudi z invalidnostmi ter njihovo sodelovanje v skupnosti. Načrtovane spremembe zakona bi neutemeljeno in neupravičeno zožile krog upravičencev do osebne asistence in poslabšale položaj ljudi z invalidnostmi.

Zagovornik v priporočilih na novi osnutek predloga ZOA-1 pristojno ministrstvo opozarja, da se s prenovo zakona neutemeljno posega tudi v tisto, kar je sedaj urejeno dobro. Osnutek predloga ZOA-1 zmanjšuje že dosežene standarde varstva človekovih pravic v veljavnem ZOA. Kljub preteklim priporočilom Zagovornika ponovno uvaja medicinski model razumevanja invalidnosti in pogojuje  uživanje pravice do osebne asistence s pridobitvijo statusa invalida. S tem ne upošteva, da je treba vsakogar obravnavati kot osebo z enako vrednostjo in enakim dostojanstvom ne glede na invalidnost, ki jo ima.

Po oceni zagovornika bi se zaradi predlaganih novih pogojev za pridobitev pravice do osebne asistence število upravičencev do teh storitev zmanjšalo. Nekateri bi pravico izgubili kljub temu, da so osebe z invalidnostjo in to pravico potrebujejo zaradi posledic invalidnosti. Kot opozarja, bi z uveljavitvijo rešitev iz osnutka predloga ZOA-1 brez osebne asistence ostali tisti, ki nimajo ali ne morejo dobiti statusa invalida in pri katerih je invalidnost nastala zaradi posledic bolezni. Prav tako bi brez te pravice ostali tisti, ki bi jo potrebovali zaradi dolgotrajne invalidnosti. Opozarja tudi na nevarnost, da bi bili ljudje, ki bi z uveljavitvijo ZOA-1 ostali brez osebne asistence, prisiljeni v reinstitucionalizacijo. To pomeni, da bi se morali ponovno vračati v oskrbne domove po tem, ko so že izstopili iz institucionalnega sistema, saj ni drugih storitev za samostojno življenje v skupnosti, ki bi bile obsegu in vsebini primerljive z osebno asistenco.

Zagovornik zato MDDSZ priporoča, naj natančno preuči sistem zagotavljanja pravic in storitev za samostojno življenje v skupnosti. Priporoča, naj pogojev za pridobitev pravice do osebne asistence ne zaostruje. Brez te pravice bi bile osebe z invalidnostmi izpostavljene diskriminaciji.

Zagovornik priporoča tudi rešitve za jasnejše urejanje pravice do osebne asistence, da bo vsak na podlagi besedila zakona lahko razumel, do česa je upravičen in pod katerimi pogoji.

V osnutku predloga ZOA-1 so še vedno določene tudi starostne omejitve za pridobitev pravice do osebne asistence. Predvidena je le za starejše od 18 in mlajše od 65 let. Organ za varstvo pred diskriminacijo je že ocenil, da je to diskriminacija na podlagi osebne okoliščine starosti. Zato zagovornik ministrstvu ponovno priporoča, naj črta starostno mejo ter pravico zagotovi tudi mladostnikom, starejšim od 15 let. Za otroke do 15 let pa naj uredi sistem zagotavljanja pravic, primerljivih z osebno asistenco.

Zagovornik je ministrstvu ponovno priporočil tudi uvedbo možnosti odločanja uporabnikov s podporo, da bodo lahko tudi ljudje z intelektualnimi in s psihosocialnimi invalidnostmi odločali o svojem življenju sami in brez skrbnikov. Ti včasih težko izrazijo, kaj želijo in kako naj jim osebni asistenti pomagajo. V priporočilih pa predlaga še, da se komunikacijski dodatek zagotovi vsem ljudem, ki so komunikacijsko ovirani, tudi tistim, ki potrebujejo druge alternativne in dopolnilne oblike komunikacije.

Novi osnutek predloga ZOA-1 predvideva, da je pogoj za opravljene dela osebnega asistenta poslovna sposobnost, čeprav po uveljavitvi Družinskega zakonika in prenovljenega Zakona o nepravdnem postopku odvzemi poslovne sposobnosti niso več možni. Zamenjal jih je institut postavitve pod skrbništvo. Zagovornik zato ministrstvu priporoča, naj z rešitvami v ZOA-1 zagotovi, da se bo v vsakem primeru posebej ugotavljalo, ali oseba pod skrbništvom lahko opravlja delo osebnega asistenta ali ne.

To je kratek povzetek priporočil, ki so objavljena na https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-predloga-zakona-o-osebni-asistenci-zoa-1/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024