Search
Close this search box.

Zagovornik opozarja na možnost dodatne diskriminacije v zdravstvu zaradi stavke zdravnikov

24. 1. 2024
Zdravnik na sliki

Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin že tako na slabšem:

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti:

»S klici v ambulante družinske medicine smo pri Zagovorniku pred približno enim letom ugotovili, da mnoge ambulante ne zagotavljajo vseh zakonsko predpisanih možnosti naročanja – to je poleg elektronskega naročanja še osebno v ambulanti, po telefonu in po pošti. Zaradi tega so imeli težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe predvsem starejši, ljudje z invalidnostmi, tisti, ki težje govorijo slovensko, in akutno bolni. Izjemno zaskrbljujoči so tudi podatki iz nedavne javnomnenjske raziskave Zagovornika o dojemanju in izkušnjah z diskriminacijo v zdravstvu. Tretjina prebivalcev je navedla, da imajo težave priti v stik s splošnim zdravnikom. Med temi predvsem največ posledic trpijo ljudje s kroničnimi boleznimi, revni in nižje izobraženi  – pri čemer so zdravstveno stanje, premoženjsko stanje in izobrazba po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebne okoliščine, zaradi katerih nihče ne sme biti deležen slabše obravnave. Zagovornikova raziskava je pokazala tudi, da vsak deseti prebivalec Slovenije meni, da je bil v zadnjem letu pri zdravstveni obravnavi deležen diskriminacije, najpogosteje zaradi starosti, kraja bivanja in invalidnosti.«

Raziskavo o stališčih prebivalcev Slovenije o zdravstvu in o izkušnjah z diskriminacijo pri zdravstveni obravnavi je Zagovornik opravil oktobra 2023. Raziskava je reprezentativna po spolu, starosti, regiji in izobrazbi. Povzetek raziskave je na spletni strani organa za varstvo pred diskriminacijo na povezavi

Zagovornikov poziv Zdravstvenemu inšpektoratu

Ob aktualni zdravniški stavki je organ za varstvo pred diskriminacijo Zdravstvenemu inšpektoratu poslal predlog za izvedbo inšpekcijskega nadzora glede zagotavljanja pravic pacientov v času stavke zdravnikov.

Opozoril je, da iz nekaterih javno dostopnih navodil za stavko izhaja, da bi lahko bili zaradi stavke slabše obravnavani nekateri bolniki na podlagi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega in premoženjskega stanja, invalidnosti, starosti, kraja bivanja, starševstva, družinskega statusa in nosečnosti.

Kot je navedel v dopisu inšpektoratu, nekatere ambulante družinske medicine pacientom v času stavke omejujejo naročanje po elektronskih poteh in po telefonu oziroma komunikacijsko dostopnost zdravnikov. Nekateri zdravstveni domovi so pacientom z obvestili ob vhodih zavodov in na spletnih straneh sporočali, da je zaradi stavke zdravnikov omejeno tudi izdajanje nenujnih receptov, potrdil ali bolniških listov.

Zagovornik zato ponovno opozarja, da že opustitev ene od štirih zakonsko predvidenih oblik naročanja predstavlja kršitev pravic pacientov, predvsem pa tveganje za diskriminacijo pacientov zaradi več osebnih okoliščin.

Kot še navaja, se s stavkovno omejitvijo ali ukinitvijo načinov naročanja na daljavo ožijo možnosti, da bi lahko vsi pacienti ne glede na njihove osebne okoliščine zdravstvenemu osebju sporočili svoje zdravstvene težave in bili nato deležni ustrezne obravnave kljub stavki. Tako so nekateri pacienti potencialno diskriminirani na podlagi osebnih okoliščin zdravstvenega stanja, invalidnosti, starosti in kraja bivanja. Obravnavani so enako kot drugi bolniki, čeprav bi morali biti zaradi svojih osebnih okoliščin deležni prilagojene obravnave. O diskriminaciji namreč govorimo tudi takrat, ko vse obravnavamo enako, čeprav bi morali nekatere zaradi njihovih osebnih okoliščin obravnavati prilagojeno.

Omejitev ali ukinitev izdajanja zdravniških potrdil in bolniških listov pa ima lahko negativne učinke predvsem za nosečnice, starše in njihove otroke in za ljudi, ki imajo hudo bolne odrasle družinske člane. Posamezniki iz teh skupin, ki bi zaradi lastnih osebnih okoliščin potrebovali zdravniška potrdila za koriščenje svojih pravic in ugodnosti, kot je pravica do dopusta za nego in varstvo otroka, do oskrbovalskega dopusta, ali dopusta zaradi rizične nosečnosti, teh pravic zaradi načina izvajanja stavke lahko ne bi mogli koristiti.

Zagovornik zato predlaga, da Zdravstveni inšpektorat opravi celovit pregled spoštovanja predpisov s področja pacientovih pravic in zdravniške službe pri vseh zavezancih v času stavke tudi z vidika Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

To je kratek povzetek poziva Zagovornika, ki je v celoti dostopen na spletni strani organa za varstvo pred diskriminacijo na https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2024/01/Predlog-za-izvedbo-inspekcijskega-nadzora.pdf.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023